Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88326
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Rudzianskaitė, Aurelija
Title: Ilgalaikiai nitratų koncentracijos tyrimai karsto zonos gruntiniame vandenyje
Other Title: Long-term researches of the nitrate concentration in groundwater of karst zone
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 88-91
Date: 2015
Keywords: Gruntinis vanduo;Nitratai;Karsto zona;Groundwater;Nitrate;Karst zone
Abstract: Jautriausiai į taršą reaguoja arčiausia žemės paviršiaus esantis gruntinis vanduo. Šį vandenį iš šachtinių šulinių daugiausia naudoja savo reikmėms kaimo gyventojai. Karsto zonoje karstinės įgriuvos sudaro geras sąlygas paviršiniam vandeniui, o kartu ir taršos komponentams patekti į požeminį vandenį. Gruntinio vandens kokybė priklauso ne tik nuo antropogeninio poveikio, bet ir nuo daugelio kitų veiksnių. Dėl šiltėjančių žiemų sumažėjo įšalo trukmė ir gylis, dažni atodrėkiai padidino vandeningojo horizonto mitybą žiemą. Darbo tikslas – remiantis ilgalaikiais tyrimais, nustatyti nitratų koncentracijos kaitos ypatumus karsto zonos gruntiniame vandenyje. Gruntinio vandens kokybės tyrimai atlikti 1998-2011 m. aktyvaus karsto zonos moreniniuose priesmėliuose ir smėlinguose lengvuose priemoliuose, Biržų r. Lyglaukių k. 1 gręžinys (jo gylis h=10,5 m) įrengtas per 20 m nuo smegduobės, 2 gręžinys (h=8,8 m) – prie smegduobyno (keleto, senų susijungusių smegduobių). Smegduobės seniai susidariusios, uždurpėjusios ir apaugusio medžiais bei krūmais. Nitratų (NO3) koncentracija 1 gręžinyje buvo 0,0 – 41,17 mg/l (vidutinė 7,11 mg/l), 2 gręžinyje – 0,0 – 37,19 mg L-1 (vidutinė 7,12 mg/l) ir neviršijo geriamajam vandeniui didžiausiai leistinos. 1 gręžinyje labai geros kokybės (NO3< 20 mg L-1) vanduo nustatytas 86% ir 2 gręžinyje – 95% matavimų atvejų. Analizuojant tyrimų laikotarpio duomenis, abiejuose gręžiniuose pastebėta NO3 koncentracijos mažėjimo tendencija
Groundwater approximate from land surface is most responsive to pollution. This water from dug wells for their own use mainly rural population. In the karst zone sinkholes creates good conditions for surface water infiltrates into the groundwater. Ground water quality depends not only on the anthropogenic impact, but also on many other factors. Due to warmer winters, soil frost duration shortened, while depth of the frost decreased, frequent thaws increased feeding aquifer in the winter. The objective of this paper is on the basis of long-term studies to determine the nitrate concentration change in groundwater in the karst zone. The studies were carried out in moraine loam and sandy loam of active karst zone in 1998-2011. The site is situated at the headwaters of stream G-1 tributary of the Apaščia, in Biržai distric. Well 1 (depth h = 10.5 m) installed near 20 m from the sinkhole, well 2 (h = 8.8 m) installed near the sinkhole (the few old merged sinkholes). The sinkhole peat – filled, overgrown with trees and shrubs, it is dry in the summer. In well 1 nitrate (NO3) concentration was from 0.0 to 41.17 mg/l(average 7.11 mg / l), in well 2 - from 0.0 to 37.19 mg/l (average 7.12 mg/l) and drinking water did not exceed the maximum allowed. In well 1 very good quality water (NO3 <20 mg/l) was in 86% of measurements and in the well 2 was 95% of the measurements have determined. In study period, NO3 concentrations observed downward trend in the both well
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88326
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.59 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.