Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88321
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pupalienė, Rita;Jodaugienė, Darija;Bajorienė, Kristina;Sinkevičienė, Aušra
Title: Organinių mulčių poveikis svogūnų derlingumui ir kai kuriems kokybiniams rodikliams ekologinėje žemdirbystės sistemoje
Other Title: The residual effect of organic mulches on onion productivity and some qualitive indices in organic farming system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 62-65
Date: 2015
Keywords: Mulčiavimas;Derlingumas;Kokybiniai rodikliai;Mulching;Productivity;Qualitive indices
Abstract: Organinių mulčių naudojimas ypač aktualus ekologinėje žemdirbystės sistemoje, kur draudžiama naudoti chemines augalų apsaugos priemones ir sintetines mineralines trąšas. Labai svarbu tai, kad mulčiavimui naudojamos ir po derliaus nuėmimo į dirvą įterpiamos organinės medžiagos suyra, papildydamos dirvožemio humuso ir augalų maisto medžiagų atsargas. Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms ir žemės ūkio augalų derlingmui gali trukti ne vienerius metus. Eksperimento lauko dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis. Eksperimento variantai: veiksnys A – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai; 3) durpės; 4) pjuvenos; 5) žolė; veiksnys B – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Mulčių palyginimo tyrimai vykdyti ASU 2004-2009 m., 2010-2012 m. tirtas šių mulčių liekamasis poveikis agroekosistemoms. Pranešime bus pateikti 2005 ir 2010 m. tyrimų duomenys. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių ir skirtingo mulčio sluoksnio storio poveikį valgomojo svogūno derlingumui ir kai kuriems kokybiniams rodikliams ekologinėje žemdirbystės sistemoje. Mulčiavimas žole esmingai 1,9 karto didino, o mulčiavimas pjuvenomis esmingai 5,0 kartus mažino svogūnų derlingumą. Liekamojo poveikio tyrimo metais anksčiau įterptas žolės mulčias esmingai didino, o durpių ir pjuvenų mulčiai mažino svogūnų derlingumą. Anksčiau įterpto mulčio sluoksnio storis neturėjo esminės įtakos svogūnų derlingumui. Anksčiau įterpti organiniai mulčiai turėjo nevienodą liekamąjį poveikį derliaus kokybiniams rodikliams
Soil properties and crop productivity can be influenced by organic mulches. Organic materials used for mulching and after harvest inserted into the soil decomposed and refilled soil humus and crop nutrient reserves. The effect of organic mulches can be prolonged for several years. The soil type of the experiment field – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Treatments of the experiment: factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw; 3) peat; 4) sawdust; 5) grass; 6) sawdust after 1 year storage (in 2005). Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. The influence of organic mulches was investigated in 2004–2009, the residual effect of mulches on the agroecosystems – in 2010–2012. The data of 2005 and 2010 are presented in the article. The aim of the investigations was to evaluate the effect of different organic mulches and different thickness of mulch layer on the yield of common onion and some qualitive indices in organic farming system. Grass mulch significantly by 1.9 times increased, peat mulch significantly by 5.0 times decreased onion productivity. Significantly higher onion yield was investigated in plots previously mulched with grass and significantly lower was investigated in plots previously mulched with sawdust and peat. Thickness of mulch layer had no significant residual effect on onion yield. Previously used and inserted organic mulches had not equal residual effect on yield qualitive indices
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88321
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.