Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88300
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Dotnuvėlės ir Smilgos upių vandens kokybės ekologinis įvertinimas
Other Title: Dotnuvele and Smilga rivers‘ water quality ecological assessment
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 80-83
Date: 2015
Keywords: Ekologinė būklė;Koncentracija;Paviršinis vanduo;Ecological status;Concentration;Surface water
Abstract: Dotnuvėlės ir Smilgos upės, tekančios Kėdainio miesto teritorija, buvo labai užterštos sovietinio karinio aerodromo bei dviejų kuro bazių, tačiau vykdant aplinkosauginę priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, šių upių vanduo ir krantai buvo išvalyti nuo kenksmingų medžiagų. Įvykdžius tokio pobūdžio projektą, būtina penkerius metus užtikrinti kasmetinę išvalytų vandens telkinių priežiūrą bei vykdyti upių vandens monitoringą. Straipsnyje pateikiami 2013 – 2014 m. pagrindinių vandens užterštumo charakteristikų (BDS7, Nbendr., N-NH4, N-NO3, Pbendr., P-PO4 ir O2) Dotnuvėlės ir Smilgos upių vandenyje kaita. Gautos tiriamojo laikotarpio vandens užterštumo charakteristikų koncentracijos lyginamos su upių ekologinės būklės vertinimo kriterijais. Nustatytas stiprus statistiškai patikimas koreliacijos ryšys tarp vandens temperatūros ir deguonies koncentracijų upelių vandenyje: jo kiekis mažėjo didėjant vandens temperatūrai (r=0,72; tapsk.=3,84<tteor95%=2,14). Tyrimai parodė, kad beveik pagal visus tiriamus rodiklius abiejų upių vanduo buvo labai geros ir geros ekologinės būklės, išskyrus Nbendr. ir N-NO3 koncentracijas, pagal kurias upelių vanduo atitinkamai buvo blogos ir vidutinės ekologinės būklės
Both rivers - Dotnuvele and Smilga - flowing across Kedainiai, have been heavily contaminated by soviet military aerodrome as well as two fuel bases. By applying environmental tool of „The remediation of formerly contaminated sites“ the water and shores of both rivers have been cleaned from harmful substances. After the completion of this type of project, it is necessary to ensure annual maintenance of the treated water bodies, and carry out the monitoring of the river water for five years. The article presents the changes in the main characteristics (BOD7, Ntotal, NH4-N, NO3-N, Ptotal, PO4-P and O2) of water pollution in Dotnuvele and Smilga rivers during the years 2013-2014. The collected characteristics of the water pollution concentrations over the investigation period were compared with the criteria of ecological status of rivers. A strong, statistically significant correlation relationship between water temperature and oxygen concentrations in stream water was found: its‘ amount degreased as water temperature increased (r=0,72; tactual=3,84<ttheor95%=2.14). The research has shown that according to almost all studied criteria both river water was in a very good and good ecological status, apart from Ntotal ir NO3-N concentrations, according to which stream water was, respectively, in a bad and average ecological status
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88300
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.21 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.