Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88268
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sadauskaitė, Agnė;Butkus, Ričardas
Title: Mažųjų biokuro katilinių oro taršos ir darbo aplinkos kenksmingų veiksnių tyrimai
Other Title: Research of air pollution and harmful factors in the work environment of small biomass boiler
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 45-47
Date: 2015
Keywords: Katilinės;Aplinkos tarša;Šiaudų deginimas;Darbo aplinka;Boilers;Environment pollution;Straw burning;Work environment
Abstract: Deginant biokurą dėl nepilno kuro sudegimo išsiskiria įvairūs teršalai, pvz., anglies monoksidas (CO), nesudegę angliavandeniliai, o taip pat teršalai susidarę po pilno kuro sudegimo, t.y. azoto oksidai (NOx), pelenai ir kiti teršalai. Tyrimo metu apskaičiuoti teršalų kiekiai deginant įvairias kuro rūšis ir nustatyta, kad mažiausia tarša deginant šiaudus. Šiaudų rulonus deginančioje katilinėje mikroklimato parametrai, o ypač temperatūra operatoriaus darbo vietose nepalanki, dulkių kiekiai bei triukšmo lygiai normų neviršija
Burning biofuels due to incomplete combustion of fuel feature various pollutants, for example carbon monoxide ( CO) , unburned hydrocarbons as well as pollution resulting from the complete combustion of fuel to , for example nitrogen oxides ( NOx), ash and other pollution. Calculated amounts of pollutants by burning different fuels and found that the minimum pollution by burning straw. Microclimate parameters are in operator workstations of the boiler of straw bales burns, in particular, temperature unfavorable, the particle mater and noise levels do not exceed the norms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88268
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.