Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88237
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mičiulienė, Rita;Pugevičius, Albinas;Pugevičienė, Daiva
Title: Studentų adaptacijos savaitės programos vertinimas studijų kokybės aspektu
Other Title: Evaluation of the student adaptation programme in respect to study quality
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 37, nr. 1 (2015)
Extent: p. 103-113
Date: 2015
Note: WOS:000436099200010
Keywords: Akademinė adaptacija;Adaptacijos programos renginiai;Pirmakursių vertinimai;Studijų kokybė;Socialinė adaptacija;Academical adaptation;Adaptation programme;First–course student evaluation;Study quality;Social adaptation
Abstract: Sėkminga naujai priimtų studentų adaptacija aukštojoje mokykloje traktuojama kaip viena iš tolesnių kokybiškų studijų prielaidų. Kyla klausimas, kokias tolesnių studijų kokybės problemas atskleidžia pirmakursių adaptacijos programa, kokios jos stipriosios ir tobulintinos ypatybės? Šio tyrimo tikslas – pateikti rekomendacijas studentų adaptacijos programai tobulinti studijų kokybės aspektu, atskleidžiant ir palyginant studentų adaptacijos programos renginių vertinimus; nustatant adaptacijos tipų – institucinės ir akademinės – stiprias ir tobulintinas ypatybes. Tikslui pasiekti buvo atlikta anketinė apklausa: 2014 m. spalio mėnesį apklausti 404 aukštosios universitetinės mokyklos nuolatinių studijų pirmo kurso visų studijų programų studentai. Tyrimo rezultatai atskleidė didesnį studentų pasitenkinimą institucine adaptacija nei akademine. Stipriosios adaptacijos programos ypatybės taip pat susijusios su institucine adaptacija, silpnosios – su akademine. Rekomendacijos pirmakursių adaptacijos programos renginiams tobulinti siejamos su dėstytojų ir studentų sąveika, medžiagos pateikimo turiniu ir organizaciniais-techniniais veiksniais
Successful adaptation of the newly admitted students in a higher school is treated as one of the prerequisites for further high–quality studies. Within this context, the question arises, which further study quality problems reveals the first-year student adaptation programme, and what are its improvement possibilities. The paper aims to present recommendations for improvement of adaptation programme by presenting and comparing student assessment results of the adaptation programme events; revealing advantages and disadvantages of the institutional and the academic adjustment. In autumn, 2014, a survey of 404 first-year students was conducted at Aleksandras Stulginskis University. The institutional adaptation was evaluated more positively than the academic: more students took part in meetings with the University and faculties representatives than in educational sessions; their positive approach towards the introductory week events was related to the subcategories of the institutional adaptation. The advantages of the introductory week were associated with the institutional adaptation, while the disadvantages with the academic adaptation. However, the academic adjustment is critical: it may lead to further student satisfaction or dissatisfaction with academic life. The recommendations are related to the organizational aspects of the adaptation programme as well as to lecturers professional development (communication, evaluation, provision of feedback skills, better knowledge of student issues)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/88237/2/ISSN1822-6760_2015_V_37_1.PG_103-113.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/88237
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons