Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88232
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Zaleckienė, Jurgita
Title: Ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo etapai
Other Title: Farm diversification decision-making stages
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 37, nr. 1 (2015)
Extent: p. 122-134
Date: 2015
Note: WOS:000436099200012
Keywords: Sprendimo modeliavimas;Šališkas ūkininko sprendimas;Ūkininkas;Ūkio diversifikacijos sprendimas;Decision modeling;Partial farmer’s solution;Farmer;Farm diversification decision
Abstract: Ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo modeliavimas yra aktuali mokslinė problema, nes ūkio diversifikacijos sprendimo realizavimo tyrimai nėra dažni. Straipsnio tikslas – pateikti pagrindinius ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo etapus. Teoriniam ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo modeliui patikrinti naudota ekspertų apklausa. Buvo apklausta 14 ekspertų. Nustatyta, kad ūkio diversifikacijos tikslų susiejimas su identifikuotų galimybių išorinėje aplinkoje ar ūkininko ūkyje išnaudojimu, sukuria ūkio vystymo prielaidas. Identifikuoti nauji ūkio diversifikacijos sprendimo alternatyvų formulavimo būdai. Patvirtiti šie ūkio diversifikacijos sprendimo alternatyvų vertinimo kriterijai: sprendimo išorinės įgyvendinamumo galimybės, vidinės įgyvendinamumo galimybės, sinerginiai ryšiai, rizikingumas. Mokymasis turėtų tapti permanentiniu procesu, jis aktualus visuose ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo etapuose
That the farmer's decision to diversify the farm will achieve its objectives, it must be properly designed. Modeling of farm diversification decision–making is a scientific problem, because tests of the farm diversification decision realization are not common in the scientific literature. It is achieved article aim – identified the main farm’s diversification decision–making stages. The expert survey was used to check the theoretical diversification farmer’s decision–making model. 14 experts were interviewed. The study found that the farm diversification objectives connection with identified opportunities in external environment or with farm exploitation creates preconditions for farm development. Expert interviews helped identify new formulation methods of farm diversification solution alternatives. The farm diversification decision alternatives are important to assess according to following criteria: decision outside feasibility, internal feasibility, synergies, riskiness. Learning should become a permanent process
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/88232/2/ISSN2345-0355_2015_V_37_1.PG_122-135.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/88232
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons