Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88220
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gentvainytė, Simona;Bauša, Laimis;Čingienė, Rasa;Domeika, Rolandas;Zaleckas, Ernestas;Steponavičius, Dainius
Title: Rapsų ankštarėlių sandariklių panaudojimo technologinis-ekonominis vertinimas
Other Title: The economical-technological evaluation of rape pod sealants
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 13-16
Date: 2015
Keywords: Rapsai;Sėklų nuostoliai;Ankštarėlių sandarikliai;Rape;Seed loss;Pod sealants
Abstract: Rapsų sėklų derliaus nuostoliai pirmiausiai atsiranda dėl natūralių fiziologinių procesų, vykstančių augaluose. Augalui bręstant natūralų ankštarėlių atsidarymą sąlygoja biocheminių procesų metu susidarančios medžiagos metilenas ir auksinas, kurios, savo ruožtu, sąlygoja fermentų aktyvumą. Antra ankštarėlių atsidarymo priežastis siejama su dažna meteorologinių sąlygų kaita prieš pat derliaus nuėmimą. Drėgnio ir temperatūros pokyčiai priverčia ankštarėles atsidaryti anksčiau laiko. Trečia priežastis – rapsų brendimo netolygumas. Vienas iš būdų rapsų sėklų byrėjimui iš ankštarėlių sumažinti yra specialių preparatų – ankštarėlių sandariklių išpurškimas 2–3 savaites prieš derliaus nuėmimą. Dabartiniu metu plačiausiai naudojami du preparatai: pinoleno grupės produktai, kurių pagrindas – di-1-p-mentenas ir latekso polimerų produktai. Ankštarėlių sandarikliai toliau kuriami ir tobulinami. Viena iš tobulinimo krypčių yra sandariklio tirpalo paviršiaus įtempio mažinimas ir plonos tamprios plėvelės susidarymo ant ankštarėlių užtikrinimas. Šiomis savybėmis pasižymi naujos kartos sandariklis Contact. Šiame darbe atliktas kompleksinis technologinis-ekonominis sandariklių Spodnam, Elastiq, Gripil ir Contact tyrimas įvertinant natūralius (savaiminius) rapsų sėklų nuostolius bei nuostolius patiriamus dėl kombaino lenktuvų poveikio derliaus nuėmimo metu. Tyrimais nustatyta, kad pirmųjų trijų rapsų ankštarėlių sandariklių panaudojimu galima sumažinti rapsų sėklų nuostolius apie 35%. Įvertinus bendras išlaidas sandariklių panaudojimui nustatyta, kad rapsus nupurškus Elastiq preparatu galima gauti 9,02 € ha-1 papildomų pajamų, o Contact – apie 3,5 karto didesnę sumą
Oilseed rape yield losses primarily due to natural physiological processes occurring in plants. Once the plant matures natural oilseed rape pods opening causes by ethylene and auxin, which occurring by biochemical processes and causes the activity of enzymes. The second reason of oilseed rape pods opening is related to the common variation of meteorological conditions before harvest. Changes of humidity and temperature cause to open oilseed rape pods prematurely. The third reason - uneven rape maturation. One of the way to reduce rape seeds falling from pods is to use the special preparations – the spray of oilseed rape pods sealants 2-3 weeks before harvest. At present, the most widely used two products: pinolene group of products based on di-1-p-menthene and latex polymer preparations. Oilseed rape pods sealants are under development and improvement still. One of the directions for improvement is the reduction surface tension of sealant solutions and assurance of elastic thin film formation on pods. New generation sealant Contact shows these characteristics. In this work was carried out complex technological-economical study of oilseed rape pods sealants Spodnam, Elastiq, Gripil and Contact by assessing the natural (spontaneous) canola seeds losses and losses incurred due to the combine effects by harvesting. It was found out that by using the first three rape pods sealants rape seed losses can be reduce about 35%. After the evaluation of the total cost of the sealants usage found out that it is possible to save 9.02 € ha-1 by spraying Elastiq preparation, and about 3.5 times bigger amount by using Contact
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88220
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.