Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88219
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Dautartė, Anželika;Stiklienė, Aida
Title: Skirtingų bulvių veislių, auginamų pagal IKP žemdirbystės sistemos reikalavimus, vertinimas
Other Title: Assessment of different varieties potatoes grown under requirements of PEQ farming system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 58-61
Date: 2015
Keywords: Bulvės;IKP žemdirbystės sistema;Derlius;Cheminės sudėtis;Derliaus struktūros elementai;Potatoes;PEQ farming system;Yield;Chemical composition;Yield structural elements
Abstract: Bulvių veislių palyginamieji tyrimai IKP žemdirbystės sistemoje buvo vykdyti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Auginant Vokietijoje išvestos veislės ‘Melodi’ bulves iš esmės padidėjo bendras ir prekinių gumbų derlius, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Auginant Lietuvoje išvestos veislės ‘Liepa’ bulves buvo išaugintas esminiai didesnis bendras ir prekinis gumbų derlius, palyginti su daniška bulvių veisle ‘Fakse’. Didžiausia prekinio derliaus išeiga (63,1%) nustatyta auginat ‘Liepa’ veislės bulves, kuri buvo esminiai didesnė nei veislių ‘Melodi’ (59,1%) ir ‘Fakse’ (48,8%). Auginant ‘Liepa’ veislės bulves iš esmės padidėjo gumbuose sausųjų medžiagų, palyginti su veislės ‘Melodi’ bulvėmis, o krakmolo, palyginti su veislėmis ‘Melodi’ ir ‘Fakse’. Mažiausiai nitratų susikaupė veislės ‘Fakse’ gumbuose ir tai esminiai mažiau nei jų susikaupė veislių ‘Liepa’ ir ‘Melodi’ gumbuose. Auginant veislės ‘Melodi’ bulves, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’, iš esmės padidėjo vieno kero stiebų ilgis, vieno kero gumbų skaičius ir jų masė. Auginant veislės ‘Fakse’ bulves, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Melodi’, esminiai padidėjo vieno kero stiebų skaičius
Comparative studies of potato varieties under PEQ farming system were carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. Significant increase in total and marketable tuber yield observed cultivating breaded in Germany variety 'Melody', compared with the varieties 'Liepa' and ‘Fakse’. Significant increase in total and marketable tuber yield was harvested growing breaded in Lithuania potato variety 'Liepa', compared with Danish potato variety 'Fakse'. The highest yield of marketable yield (63.1%) found growing potato varieties 'July', which was higher comparing with varieties 'Melody' (59.1%) and 'Fakse' (48.8%). Growing potato variety 'Liepa' was observed significant increase in tuber dry matter compared with the potato variety 'Melody' and starch compared with varieties 'Melody' and 'Fakse'. 'Fakse' variety potato tubers had the lowest amount of accumulated nitrates and it was significant difference comparing to 'Liepa' and 'Melody' tubers. Significant increase of 'Melody' variety one scrub stems length, number and weight of one scrub tubers was found compared to 'Liepa' and 'Fakse'. Significant increase in number of one scrub stems was found in cultivars of 'Fakse' potatoes compared with varieties 'Liepa' and 'Melody'
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88219
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.