Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/882
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Modirkhamene, Sima
Title: Attitudes toward bilingualism : evidence from different Iranian ethno-linguistic cohorts
Other Title: Požiūriai į dvikalbystę : įvairių Irano etnolingvistinių kohortų situacijų analizė
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2014, nr. 5, p. 41-59
Date: 2014
Keywords: Attitudes;Bilingualism;Language maintenance;Heritage languages;Požiūriai;Dvikalbystė;Kalbos išsaugojimas;Paveldo kalba
Abstract: In multilingual settings where several heritage languages co-exist, the gradual process of assimilation may lead to loss of minority languages. In other words, in such settings, with no provision made for the individuals of the specific heritage languages to learn to read and write their first language (L1), language shift is accelerated and is almost sure to take place. It is therefore urgent to scrutinize the problem from different perspectives and to propose recommendations to maintain heritage language(s). One such consideration is what speakers of different languages in multilingual settings think about their linguistic status and language maintenance. Accordingly, this study provided quantitative and qualitative data on the attitudes of a random sample (N=224) of Iranians from different layers of society (i.e., universities, schools, and families) toward bilingualism. Data was collected through: (a) a tailor-made questionnaire that measured participants’ attitudes and (b) further follow up interviews conducted with 20% of the participants. The findings indicated that the representative samples appreciated the opportunity to learn two or more languages and perceived bilingual abilities as being to ones’ advantage in his/her future life. However, the positive tendency towards bilingualism varied significantly among cohorts forming diffident layers of the society. Results are interpreted in relation to the possible reconsideration of language policy in Iran.
Daugiakalbėse aplinkose, kur vartojamos kelios paveldo kalbos, besitęsiantis asimiliacijos procesas gali sąlygoti tautinių mažumų kalbų nykimą. Kitaip tariant, tokiose aplinkose, jei tautinėms mažumoms nebus sudarytos sąlygos išmokti rašyti ir skaityti savo pirmąja kalba (L1), bus pagreitinta ir realizuota kalbos kaita. Dėl šių priežasčių ypač svarbu dvikalbystės problemas išnagrinėti iš įvairių perspektyvų ir pateikti rekomendacijas, kaip paveldo kalba (-os) galėtų būti išsaugota (-os). Vienas iš klausimų – ką įvairių kalbų vartotojai, gyvenantys daugiakalbėje aplinkoje, mano apie jų kalbų statusą bei kalbų išsaugojimą. Šis tyrimas pateikia atsitiktinės imties (N = 224) įvairių visuomenės sluoksnių (pvz., universitetų, mokyklų, šeimų) iraniečių požiūrio į dvikalbystę kokybinius ir kiekybinius duomenis. Duomenims rinkti parengtas klausimynas (a), skirtas respondentų požiūriui vertinti, bei, apklausiant 20 % respondentų, naudoti papildantys interviu (b). Rezultatai atskleidė, kad apklaustieji respondentai teigiamai vertino galimybę mokytis dviejų ar daugiau kalbų. Respondentai taip pat nurodė, kad dvikalbystė suteikia pranašumo, siekiant karjeros. Kita vertus, teigiamo požiūrio į dvikalbystę tikimybė ženkliai išsiskyrė tarp kohortų, atstovaujančių skirtingiems socialiniams sluoksniams. Tyrimo rezultatai analizuoti Irano kalbų politikos kontekste.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/882
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.5.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/882
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2014, nr. 5

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.