Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88182
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Gabrilevskaja-Bernat, Ana;Žalkauskas, Remigijus;Marozas, Vitas
Title: Miško, oro taršos bei gyventojų sveikatingumo rodiklių sąsaja Lietuvos urbanizuotose teritorijose
Other Title: The relationship between the forest, air pollution and dwellers wellnes indicators
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 9-12
Date: 2015
Keywords: Miškingumas;Miškų pasiekiamumas;Rekreaciniai miškai;Miesto želdiniai;Sveikatingumas;Oro kokybė;Forests‘ cover;Forest accessibility;Recreational forests;Urban greenery;Wellness;Quality of the air
Abstract: Šio darbo tikslas – nustatyti miško rodiklių sąsajas su oro tarša ir sveikatingumu miesto teritorijose. Rodiklių analizė parodė, kad aukšta gyvenimo kokybę pasižymi Birštono ir Palangos miesto savivaldybės, kuriose yra mažiausia oro tarša ir didžiausias sveikatingumas. Prasta gyvenimo kokybė yra Panevėžio ir Klaipėdos miestų savivaldybėse: šiose urbanizuotose teritorijose yra didžiausias užterštumas, gyventojai dažniau serga ir lankosi gydymo įstaigose. RDA rezultatai ordinačių diagramoje išryškino pagrindinius miškingumo, miškų pasiekiamumo, tinkamumo poilsiui ryšius su gyvenimo kokybės parametrais ir gyventojų tankiu. Nustatytas miškingumo ryšys su ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu (kvėpavimo takų ligos). Miškingumo sąsaja su nuotaikos sutrikimais nustatyta nebuvo. Tikėtina, Lietuvos sąlygomis nuotaikos sutrikimams įtakos turi kiti, tyrimo metu, neanalizuoti veiksniai. Nustatytas ryšys tarp miškingumo ir oro kokybės (taršos kietosiomis medžiagomis ir anglies monoksidu), žaliosios erdvės miestuose teigiamai įtakoja aplinkos orą, atlieka higienines – sanitarines funkcijas. RDA rezultatai parodė miškų pasiekiamumo problemos sąsajas su oro kokybe (tarša kietosiomis medžiagomis, anglies monoksidu) bei nuotaikos sutrikimais. Rekreacinės paskirties (2B grupės) miškai yra susiję su nuotaikos sutrikimais, insultais ir lankymųsi medicinos įstaigose. Tyrimo metu nustatytas stiprus koreliacinis ryšys tarp rekreacinės paskirties miškų ir lankymosi medicinos įstaigose bei gyventojų tankiu. Vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys buvo nustatytas tarp miško rodiklių ir taršos anglies monoksidu bei lankymosi medicinos įstaigose
The aim of this research was to establish forest indices of air pollution and health in urban areas. Analysis of the indicators has showed, that the high quality life exists in Birstonas and Palanga city municipality, where air pollution is minimum, wellness is maximum. Poor quality of life is in Panevezys and Klaipeda urban municipalities: in those urban areas the highest level of contamination is found, people are more often ill and going in health care institutions. RDA (ReDundancy analysis) showed basic links of forest cover, forests accessibility and recreational forests with quality of life parameters and population density. Fixed the relationship between forest cover and acute upper respiratory tract infections and influenza (respiratory diseases). The relationship between forest cover and mood disorders isn’t fixed. It is believed, that the mood disorders is more likely influenced by other during the investigation does not analyze factors. Fixed the relationship between forest cover and quality of live (pollution by particulate matter and carbon monoxide), green spaces in urban areas positively influenced by the environment air, perform hygiene - sanitary functions. RDA showed the relationship between problem of forests accessibility and air quality (pollution by particulate materials, carbon monoxide) and mood disorders. Recreational areas ( 2B group) forests are associated with mood disorders, stroke, and visits to health care facilities. The study showed the strong correlation link between the recreational forests and visits to medical facilities and population density. The moderate correlation link was found between forest indicators and pollution by carbon monoxide and visiting medical institutions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88182
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.