Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88177
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Butkus, Vidmantas;Katkevičius, Tautvydas;Maziliauskas, Antanas;Steponavičius, Dainius;Zinkevičius, Remigijus
Title: Augalų optinių savybių analizės jutiklių OptRx panaudojimo technologijų tyrimai
Other Title: The investigation of application technologies using optical sensors OptRx
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 9-12
Date: 2015
Keywords: Tikslusis ūkininkavimas;Augalų optinių savybių analizės jutikliai;Normalusis augmenijos skirtumo indeksas NDRE;Tręšimo žemėlapiai;Vasariniai kviečiai;Precision farming;Crop analysis;Optical sensors;NDRE;Mineral fertilizers maps;Spring wheat
Abstract: Pagrindiniai žingsniai taikant tiksliojo ūkininkavimo (toliau – TŪ) technologijas yra: duomenų rinkimas, jų apdorojimas, sprendimų priėmimas bei apibendrintos informacijos pardavimams tiksliam žemės ūkio mašinų valdymui. Pagal tai kaip gaunami apibendrinti duomenys žemės ūkio mašinų valdymui, TŪ technologijos skirstomos į tris grupes: žemėlapines (angl. offline arba mapping approach, vok. Kartieransatz), t.y., kai atitinkamai technologinei operacijai valdyti naudojami iš anksto parengti žemėlapiai, jutiklines (angl. online arba real-time sensor approach, vok. Sensoransatz arba Echtzeitverfahren) – naudojami realiu laiku gauti jutiklių duomenys ir kombinuotas – kai kartu naudojami žemėlapiai ir jutiklių teikiami duomenys. Straipsnyje pateikiami augalų optinių savybių analizės jutiklių OptRx tyrimo rezultatai, taikant žemėlapines ir jutiklines TŪ technologijas vasarinių kviečių pasėliuose. Nustatyta, kad naudojant augalų optinių savybių jutiklius OptRx taikant jutiklinę TŪ technologiją, skirtumai tarp teorinio vasarinių kviečių tręšimo žemėlapio ir faktiškai išbertų mineralinių trąšų pasiskirstymo žemėlapio yra didesni, negu taikant žemėlapinę technologiją
The basic steps in applying precision farming technologies are the following: data receiving, data processing, decision making and transfer of information to agricultural machines. Depending on the time interval from the receipt of the necessary data till the decision-making and the execution of technological operation, the precision farming technologies are divided in to three following groups: based on mapping approach (Ger. Kartieransatz), when the pre-prepared maps are used for guiding of technological operations; based on real-time sensor approach (Ger. Sensoransatz or Echtzeitverfahren) – when the real-time sensor data are used for guiding of technological operations; and, the last one is based on the combination of both approaches – using the pre-prepared maps and the real-time data provided by the sensors. The article presents the research data of using optical sensors OptRx on spring wheat trial fields. The optical properties of spring wheat and the fertilization mapping were investigated. The differences between the optical properties of the plant sensors OptRx using the real-time sensor approach and the mapping approach technologies were established. Using the real-time sensor approach technology the differences between the theoretical spring wheat fertilization map and the map of actually applied fertilizer distribution were higher than using the mapping approach technology
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88177
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Sep 9, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.