Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88122
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Žėkaitė, Vilma;Staugaitis, Gediminas;Arbačiauskas, Jonas;Pekarskas, Juozas;Adomaitis, Tomas;Šumskis, Donatas;Vaišvila, Zigmas
Title: Ekologinio tręšimo įtaka NPK balansui ir maisto medžiagų dinamikai dirvožemyje
Other Title: Influence of organic fertilization on npk balance and nutrients dynamics in the soil
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2015, t. 22, nr. 1
Extent: p. 44-55
Date: 2015
Keywords: Ekologinės trąšos;Balansas;Agrocheminiai rodikliai;N, P2O5 ir K2O išplovimas;Agrochemical indices;Balance;Leaching;Organic fertilizers
Abstract: Tyrimų tikslas – įvertinti azoto, fosforo ir kalio balansą ekologinėje keturlaukėje sėjomainoje, nustatyti jo įtaką lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemio agrocheminėms savybėms bei cheminių elementų išplovimui, įvertinti šios tręšimo sistemos tinkamumą ekologiniam ūkininkavimui. Augalų maisto medžiagų balanso tyrimai ekologinės žemdirbystės sistemoje vykdyti 2006–2009 m. paprastajame, pajaurėjusiame išplautžemyje (IDe-p), smėlingame priemolyje (Hapli-Albic Luvisol (LVa-ha), sandy loam). Dirvožemio ariamojo sluoksnio pHKCl buvo 5,2–6,3; P2O5 190–253; K2O – 134–178 mg kg–1, o humuso – 1,83 %. Lauko sėjomainoje auginti sideraliniai lubinai, žieminiai rugiai, bulvės ir vasariniai miežiai. Ekologinėje žemdirbystės sistemoje, augalus tręšus mėšlu, žaliąja trąša ir šiaudais, taip pat mineralinėmis kalio trąšomis, azoto, fosforo ir kalio balanso pajamos viršijo jų išlaidas atitinkamai 55,6–62,7; 23,3–25,8 ir 107–119 kg ha–1. Rugius, bulves, miežius patręšus ir azoto organine trąša Provita, azoto balanso pajamos viršijo išlaidas net 93,9–103 kg ha–1 ir gerino fosforo bei kalio pasisavinimą. Dėl ekologinių trąšų naudojimo humuso ir judriojo fosforo kiekis per sėjomainos rotaciją dirvožemyje beveik nepakito, o judriojo kalio kiekis padidėjo 47 mg kg–1. Cheminių elementų išplovimas iš dirvožemio didesnis vasaros–rudens nei žiemos–pavasario laikotarpiu. Kiek daugiau išsiplovė kalio, mažiau – azoto, o mažiausiai – fosforo
The purpose of this study is to assess the balance of nitrogen, phosphorus and potassium in organic four-field rotation, to determine its effect on the chemical properties of light textured soil and leaching of chemical elements, assessing the suitability of this fertilization system for organic farming. Studies of plant nutrient balance in the organic farming system were carried out in the period of 2006–2009 in a regular podzolized luvisol (IDE-p), sandy loam (Hapli-Albic Luvisol (LVA-ha), sandy loam). Soil arable layer pHKCl was 5.2 to 6.3; P2O5 190–253; K2O 134–178 mg kg–1, and humus was 1.83%. For field rotation, green manure lupine, winter rye, potatoes and spring barley were grown. In the organic farming system, having fertilized crops with manure, green manure and straw, as well as with a mineral potassium fertilizer, the input of the balance of nitrogen, phosphorus and potassium exceeded the output by 55.6–62.7, 23.3–25.8 and 107–119 kg ha–1, respectively. Having fertilized rye, barley and potatoes with the organic nitrogen fertilizer “Provita”, the input of nitrogen balance exceeded the output even by 93.9 to 103 kg ha–1 and improved phosphorus and potassium uptake. Due to the use of the organic fertilizer, the humus content and the amount of mobile phosphorus in the soil during crop rotation remained almost unchanged, while the available potassium content in the soil increased by 47 mg kg–1. Leaching of chemical elements from the soil was more intensive in the summer–autumn than in the winter–spring period. Potassium was leached to a greater extent, nitrogen was leached less, while phosphorus was leached least
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3065/1892
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.