Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88051
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Samajauskaitė, Rasa
Title: Augimo reguliatorių įtaka darželinių našlaičių (Viola x wittrockiana Gams) daigų auginimui
Other Title: Influence of plant growth regulators on pansies’ (Viola x wittrockiana Gams) seedlings growing
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2014, nr. 5 (10)
Extent: p. 165-172
Date: 2014
Keywords: Darželinė našlaitė;Inhibitoriai;Augimo reguliavimas;Pansy;Inhibitors;Growth regulation
Abstract: Augimo reguliatorių įtakos darželinių našlaičių (Viola x wittrockiana Gams) daigų auginimui tyrimai atlikti 2012 metų birželio 30 d. – 2013 metų gegužės 31 d. Plokščių kaime, Šakių rajone. Šio tyrimo tikslas – ištirti augimo reguliatorių Stabilan ir Florone įtaką darže-linių našlaičių (Viola x wittrockiana Gams) daigų auginimui. Bandymui atlikti buvo augi-namos Swiss Giants serijos 'Ullswater Blue' ir 'Coronation Gold' veislių darželinės našlaitės (Viola x wittrockiana Gams). Tyrimui atlikti panaudoti augimo reguliatorių Stabilan 0,20% ir Florone 0,15 % 0,20 %, 0,25 %, 0,30 % koncentracijų tirpalai. Dviejų veiksnių bandymas buvo atliktas keturiais pakartojimais, kiekviename pakartojime po 5 tiriamus augalus. Darže-linės našlaitės augintos lauke. Sėklos buvo pasėtos į plastikines daigyklas, o daigai išauginę 2–3 tikruosius lapelius persodinti į plastikinius 10 cm skersmens vazonėlius. Bandymui nau-dotas universalus durpių substratas, kurio pH 5,5–6,5. Atlikus bandymą nustatyta, kad tik au-gimo reguliatoriaus Stabilan 0,20 % koncentracijos tirpalo panaudojimas našlaičių veislės 'Coronation Gold' daigams turėjo teigiamą esminę įtaką vegetacijos pradžioje. Našlaičių žydė-jimo pradžioje atlikus aukščio, kerelių pločio ir žiedų dydžio matavimus nustatyta, kad augi-mo reguliatorių Florone ir Stabilan panaudojimas šiems biometriniams rodikliams neturėjo es-minės įtakos
Researches on influence of plant growth regulators on pansies’(Viola x wittrockiana Gams) seedlings growth were carried out from 30th June 2012 to 31st May 2013 in Plokščiai village, Šakiai district. The aim of the research is to analyse the influence of Stabilan and Florone growth regulators on pansies’ (Viola x wittrockiana Gams) seedlings growth. Pansies Swiss Giants 'Ullswater Blue' and 'Coronation Gold' (Viola x wittrockiana Gams) were grown in order to conduct this research. Solutions of concentrations of growth regulators Stabilan 0,20 % and Florone 0,15 % 0,20 %, 0,25 %, 0,30 % were used to undertake the study. The experiment of two factors was repeated four times, every repetition had 5 plants that were analysed. Pansies were grown outside. Seeds were sown in plastic seedbeds and sprouts that grew 2–3 true leaves were replanted in plastic pots that have 10 cm diameter. Universal peat substrate whose pH is 5,5–6,5 was used in order to do a research. The results of the research show that the usage of Stabilan 0,20 solutions of concentrations growth regulator had a positive essential influence on pansies 'Coronation Gold' at the beginning of vegetation period. Measurements of height, width of the plant and sizes of bloom were done when pansies started blooming. It was found that the usage of Florone and Stabilan growth regulators didn’t have essential influence on biometric indicators
Internet: http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2014_165_172.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.