Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88018
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Munikienė, Jurgita;Sinkevičienė, Aušra;Jodaugienė, Darija;Steponavičienė, Vaida
Title: Organinių mulčių poveikis segetalinei florai ir augalų derlingumui
Other Title: The effect of different organic mulches on segetal flora and plant productivity
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 4
Extent: p. 209-220
Date: 2014
Keywords: Organiniai mulčiai;Piktžolės;Burokėliai;Bulvės;Organic mulch;Weeds;Edible beetroot crops (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris);Edible potato (Solanum tuberosum L.)
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių įtaką pasėlių piktžolėtumui (piktžolių dygimo dinamikai, piktžolių gausumui), valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) ir raudonojo burokėlio (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) derlingumui. Lauko eksperimentas atliktas 2011–2012 m. Prienų rajone, Būčkiemio kaime. Dirvožemis – karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis. Atlikus tyrimus nustatyta, kad visi tirti organiniai mulčiai daugeliu atvejų mažino piktžolių dygimą. Šiaudų, pjuvenų ir žolės mulčiai esmingai slopino (2,0–8,7 karto) piktžolių dygimą. Trumpaamžių piktžolių dygimą esmingai stelbė visi organiniai mulčiai (2,1–9,7 karto). Tačiau skirtingai veikė trumpaamžių piktžolių rūšinę sudėtį: visi organiniai mulčiai esmingai stabdė paprastosios rietmenės dygimą – 3,3–4,7 karto, dirvinės našlaitės – 3,4–6,5 karto, trikertės žvaginės – 1,2–2,3 karto (išskyrus žolės mulčią). Daugiamečių piktžolių dygimą šiaudų, pjuvenų ir žolės mulčiai mažino 1,6–2,7 karto. Pjuvenų ir žolės mulčiai stabdė paprastojo varpučio dygimą – 1,3–3,6 karto, dirvinio asiūklio – 2,7–5,0 karto (išskyrus šiaudų mulčią). Žolės mulčias turėjo tendenciją didinti (2011) burokėlių derlingumą (65,29 Mg ha–1), pjuvenomis ir šiaudais mulčiuotuose laukeliuose nustatytas esmingai mažesnis (1,4–1,6 karto) derlingumas, palyginti su nemulčiuota dirva. Didžiausias bulvių derlius (2012) buvo gautas žole mulčiuotuose laukeliuose – 48,27 Mg ha–1, t. y. 12,8 %, o mažiausias – pjuvenomis mulčiuotuose laukeliuose (net 1,9 karto)
The research was carried out in 2011–2012. The experiments were done at the Būčkiemis Village, Prienai District. The soil type was Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. All organic mulches decreased weeds germination. Wheat straw, sawdust and grass mulches significantly decreased the number of weed shoots by 2.0–8.7 times. Different types of organic mulches significantly decreased annual weed shoots (2.1–9.7 times). But there was different effect on the species composition of annual weeds: all organic mulches significantly decreased the germination of Echinochloa crus-galli – by 3.3–4.7 times, of Viola arvensis – by 3.4–6.5 times, of Capsella bursa-pastoris – by 1.2–2.3 times (except grass mulch). All organic mulches decreased the emergence of perennial weeds by 1.6–2.7 times. Sawdust and grass mulches decreased the germination of Elytrigia repens – 1.3–3.6 times, of Eguisetum arvense – 2.7–5.0 times (except wheat straw mulch). A trend of edible beetroot crop (2011) productivity increase was determined for the plots applied with grass mulches (65.29 Mg ha–1). The wheat straw and sawdust mulches significantly reduced edible beetroot crops productivity by 1.4– 1.6 times compared with the not mulched plots. The highest potato yield (2012) was established in plots mulched with grass – 48.27 Mg ha–1 higher, which is 12.8%, and the lowest yield was in plots mulched with sawdust (even 1.9 times). The aim of the work was to estimate the influence of different organic mulches on soil, weediness (dynamics of weed shooting, abundance of weeds), beetroot and potato productivity
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3023/1850
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.