Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88017
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bykovienė, Agnė;Pupka, Darius;Aleknavičius, Audrius
Title: Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje
Other Title: Analysis of agricultural land area registration and its changes in Lithuania
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 4
Extent: p. 250-264
Date: 2014
Keywords: Žemės naudmenos;Žemės ūkio naudmenos;Kalvotos teritorijos;Žemės našumo balas;Žemės naudmenų kartografavimas;Žemės fondo apskaita;Stock of land;Agricultural land;Hilly territories;Soil productivity index;Land mapping;Land fund registration
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas žemės naudmenų apskaitos turinys ir jos vykdymo tvarka, analizuojami žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius lemiantys veiksniai. Nustatyta priklausomybė tarp žemės panaudojimo žemės ūkio produkcijai auginti laipsnio ir žemės našumo bei vietovės reljefo. Išskirtos 23 kalvotų žemių savivaldybių teritorijos, kuriose dėl kalvoto-banguoto reljefo žemės naudojimo sąlygos yra prastesnės, santykinai daugiau nepanaudotų (nedeklaruotų) žemės ūkio naudmenų. Siekiant tiksliau nustatyti žemės ūkio naudmenų plotus, rekomenduojama panaudojant distancinius tyrimus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą. Žemės informacinė sistema, apibūdinanti žemės ūkio paskirties žemės sklypų ūkines savybes, turėtų apimti ir žemės naudojimo žemėlapių rengimą, o kalvotose teritorijose – ir hipsometrinius žemėlapius. Ši kartografinė medžiaga ir žemės naudmenų apskaitos duomenys turėtų būti panaudojami tvarkant agrarines teritorijas ir planuojant žemės gerinimo darbus. Žemės ūkio naudmenų kartografavimas ir jų plotų tikslesnė apskaita labiausiai reikalinga kalvotose teritorijose bei urbanistinės plėtros arealuose
This article studies land fund registration data and its implementation procedure. It analyses the changes of agricultural land in Lithuania and factors of influence towards these changes. Dependence between soil productivity, location relief and the rate of land use for agricultural production purposes was estimated. There are 23 hilly municipal territories which have poor conditions for land use because of its rolling, hilly relief, thus relatively there are more of unused (undeclared) agricultural land. In order to estimate agricultural land area more accurately, it is recommended to arrange and periodically renew mapping data with marked agriculture land outlines by implementing remote researches and then applying this data to the land fund registration. Land Information System, which holds the data of agricultural land parcel farming characteristics, should include mapping of land use and hypsometric maps of hilly territories. This mapping and land fund registration data should be used for agrarian territory management and land improvement planning. Agricultural land mapping and more accurate registration of its area are essential in hilly territories and urban development areas
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3028/1855
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.