Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Teresevičienė, Margarita;Volungevičienė, Airina;Žydžiūnaitė, Vilma;Kaminskienė, Lina;Rutkienė, Aušra;Trepulė, Elena;Daukilas, Sigitas
Title: Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje : monografija
Extent: 220 p
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Vilnius : Versus aureus
Date: 2015
Note: Recenzentai : prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas); prof. dr. Nijolė Burkšaitienė (Mykolo Romerio universitetas). ISBN 978-609-467-119-7 (spausdintas); ISBN 978-9955-34-555-8 (spausdintas); ISBN 978-609-467-118-0 (internetinis); ISBN 978-9955-34-554-1 (internetinis)
Bibliografija skyrių pabaigoje
Keywords: Technologijomis grindžiamas mokymas(-is);Integracija;Švietimo organizacija;Verslo organizacija;Bendruomeninė organizacija;Technology enhanced learning;Integration;Education organisation;Business organisation;Community
ISBN: 9789955345558
Abstract: Monografijoje atskleidžiami ir apibūdinami technologijomis grindžiamo mokymosi organizacijoje samprata, turinio charakteristikos, procesai filosofiniu, metodologiniu ir empiriniu aspektais, pristatoma tarptautinė patirtis. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje remiasi prielaida, kad informacinių komunikacinių technologijų dermė su mokymo (-si) procesais stiprina ir efektyvina juos. Pristatomi skirtingų trijų tipų – švietimo, verslo ir bendruomeninėse – organizacijose atlikti tyrimai, aiškinantis technologijomis grindžiamo mokymosi integravimo stiprybes, ribotumus, mokymo (-si) poreikius organizacijose, organizacijos darbuotojų galimą indėlį į technologijomis grindžiamo mokymosi integravimo sėkmę, technologijomis grindžiamo mokymosi nulemtos virtualios mokymo (-si) aplinkos ir organizacijoje dirbančių žmonių suvokiamas integravimo būtinumas, nauda ir prasmė individualiu ir organizaciniu požiūriais
Technology enhanced learning concept, curriculum characteristics and processes are revealed and described in the monograph from philosophical, methodological, and empirical point of view and in the context of international experience. Integration of technology enhanced learning in an organization is based on the conception that information communication technologies should be in harmony with learning and teaching process to enhance these processes. Research implemented in three types of organizations – education, business and community – is presented in the book. Research results are focused on the strengths, limitations, learning and teaching needs in organizations, as well as input of staff of these organizations towards successful integration of technology enhanced learning. Virtual learning environment preferences, the need for technology enhanced learning perceived by the staff and the use and benefit of integration process for individuals and for the organization are discussed
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/123456789/88
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Monografijos, studijos / Monographs, studies
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

296
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,135
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.