Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87906
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Daukšienė, Reda
Title: Tautinio paveldo produktų bendrosios ekonominės vertės vartotojui nustatymas: teorinė analizė
Other Title: The determination of total economic value of the national heritage products from the consumer’s perspective: theoretical analysis
Is part of: Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 11-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2014 m. gruodžio 11 d. Kaunas : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : VUKHF, 2014
Extent: p. 41-48
Date: 2014
Keywords: Tautinio paveldo produktai;Tautinio paveldo produktų vertė;Bendroji ekonominė vertė;National heritage product;Value of national heritage products;Total economic value
ISBN: 9786094594441
Abstract: Sparčiai keičiantis žemės ūkio produktų vartojimo tendencijoms, vartotojai didelį dėmesį skiria produkto išskirtinėms savybėms. Augantis vartotojų susidomėjimas aukštos kokybės ir vietinės gamybos produktais skatina produktų gamintojus gaminti ir rinkai teikti diferencijuotus aukštos kokybės produktus. ES bendrojoje žemės ūkio politikoje skiriamas didelis dėmesys diferencijuotiems aukštos kokybės produktams. Lietuvoje tautinio paveldo produktai, kurie yra nemasinės gamybos sertifikuoti amatininkų dirbiniai, gaminami rankomis iš tradicinių žaliavų arba naudojant senąsias ar jas atitinkančias naujas technologijas, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, yra ypač puoselėjami. Gaminant šiuos produktus yra kuriama istorinio-kultūrinio paveldo palikimo vertė: istorijos perdavimas ateities kartoms, palaikomas tautiškumas, originalumas ir tapatybės išsaugojimas nuolat kintančiame globaliame pasaulyje. Greta tradicijų išsaugojimo, ši tautinio paveldo veikla teikia ir jaučiamą ekonominę naudą: vystosi turizmas, kuriamos darbo vietos, naudojamos vietinės žaliavos, vartojami sveiki produktai. Tautinio paveldo produktų vertė vartotojui priklauso nuo daugelio verčių komponentų ir yra nustatoma pagal vartotojų suvokimą, todėl kyla klausimas, kokie komponentai kuria tautinio paveldo produktų vertę vartotojui ir kokiais metodais ją galima nustatyti
Rapidly changing tendencies of agricultural production consumption show that consumers pay a lot of attention to exceptional features of products. Increasing consumer interest in high quality and local production products encourage the producers to produce and provide the market with the high quality differentiated products. Agricultural policy in the EU Community pays a lot of attention to the high quality differentiated products. In Lithuania, national heritage products that are hand-made certified products made by tradespeople from traditional materials or using the old or equivalent new technologies, maintaining unique, high quality features and composition are especially cherished. The production of these products creates the inheritance value of historical-cultural heritage: history transference to the future generations, sustaining nationality, originality, and preserving the identity in the constantly changing global world. This national heritage activity not only preserves the traditions, but also provides and perceives the economic benefit: the development of tourism, creating new jobs, use of local materials and healthy products. The value of national heritage products for a consumer depends on many value components, and it is determined by the consumer perception; therefore, it raises a question: what are the components that create the value of national heritage products for a consumer and what are the methods to determine this value
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87906
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.