Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87896
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga
Title: Marketingo potencialas kaip socialinio ir ekonominio teritorijos vystymosi veiksnys (teorinis aspektas)
Other Title: Marketing potential as a social and economic territorial development factor (theoretical aspect)
Is part of: Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis = Rural social infrastructure development [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014
Extent: p. 54-61
Date: 2014
Keywords: Teritorinis marketingas;Teritorinio marketingo sistema;Teritorijos valdymas;Teritorijos potencialas;Institucinis požiūris;Territorial marketing;Territorial marketing system;Territory management;The potential of the territory;The institutional approach
ISBN: 9786094490736
Abstract: Teritorinis marketingas yra palyginti nauja koncepcija, kuria teritorijų vystymui pradėta taikyti įmonių vystymui skirtus metodus. Miestai, vietovės ir regionai konkuruoja dėl turistų, investuotojų ir gyventojų. Klasikinio turistinio pasiūlymo arba palankesnių ūkininkavimui sąlygų sudarymo jau nepakanka. Moderniosios teritorinio marketingo koncepcijos akcentuoja teritorijos ženklodaros svarbą, taip pat partnerių bendradarbiavimą. Teritorijos brendas turi vis didesnę įtaką pritraukti investuotojams, tradicinio ir verslo turizmo plėtrai ir kt. Informacinės ir kūrybinės ekonomikos sąlygomis teritorijos (vietovės) brendas ir jos vystymo strategija tampa būtinu veiksniu siekiant efektyviai panaudoti teritorijos potencialą. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti teritorinio marketingo esmę, jo valdymo koncepcijos metodologines nuostatas ir instrumentus bei teoriškai pagrįsti šios koncepcijos taikymo teritorijų vystymui svarbą. Tyrimas atliktas remiantis Lietuvos ir užsienio moksline literatūra bei specializuotų interneto puslapių medžiaga. Straipsniui parengti naudoti tyrimo metodai: lyginamasis, informacijos analizės ir sintezės, straipsnių bei publikacijų studijos ir apibendrinimo
Territorial marketing is a relatively new concept. According it, methods for enterprise development were started being applied for territorial development. Cities, districts and regions compete for tourists, investors and residents. Classical tourist offer or more favorable conditions for farming are no longer enough. Modern territorial marketing concepts emphasize the importance of territorial branding, as well as partner’s cooperation. Territory branding has an increasing influence on investors’ attraction, a development of traditional and business tourism, etc. On information and creative economy conditions, territorial (area) branding and its development strategy is a crucial factor for an efficient use of the territory's potential. The purpose of the article is to analyze the nature of territorial marketing, methodological provisions of its management concepts and instruments, and to theoretically ground an importance of this concept’s application to territorial development. The research was conducted on the basis of Lithuanian and foreign scientific literature and specialized website material. There were used comparative and generalization research methods, as well as analysis and synthesis of information, and articles and publications studies
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3371
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Sep 9, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 9, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.