Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87878
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Suchockas, Vytautas;Malinauskas, Antanas;Urbaitis, Gintautas;Pliūra, Alfas
Title: The influence of soil preparation on the development of ground vegetation in forest plantations on arable farmland and forest clear-cut areas
Other Title: Dirvos paruošimo įtaka žolinių augalų vystymuisi miško želdiniuose žemės ūkiui naudotuose plotuose ir kirtavietėse
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 101, Nr. 4 (2014)
Extent: p. 365-402
Date: 2014
Keywords: Dirvos paruošimas;Dirvos riekė;Miško želdiniai;Vaga;Žolinės augalijos išsivystymas;Berm;Development of ground vegetation;Forest plantations;Furrow;Soil preparation
Abstract: Tirta dirvos paruošimo įtaka žolinių augalų ir puskrūmių vystymuisi veisiant miško želdinius. Nustatyta, kad žemės ūkiui naudotose žemėse pirmųjų metų želdiniuose žolės mažiausia masė užaugo išartose vagose. Dirvos ištisinis suarimas 22–27 cm gyliu, paruošimas humusiniais volais ar piktžolių sunaikinimas herbicidu Roundup Bio jų masę gali sumažinti iki dviejų kartų. Piktžolių masę visada mažino dirvos paruošimas riekėmis ir kauburėliais. Antraisiais želdinių augimo metais piktžolių masės skirtumai tarp įvairių dirvos variantų sumažėjo. Šviežiose derlingų mineralinių dirvožemių kirtavietėse žolinių augalų biomasę mažina bet kuris mechaninis dirvos paruošimo būdas. Didėjant žemės dirbimo gyliui (iki 40 cm) ir apdirbamos juostos pločiui (iki 100 cm), paruoštoje dirvoje žolinių augalų masė mažėjo. Mažiausia (4–9 kartus mažesnė, lyginant su neruošta dirva) žolinių augalų biomasė buvo vagomis, storomis riekėmis arba dideliais kauburėliais paruoštoje dirvoje. Dirvos paruošimo būdas (mechaninis ir cheminis) turėjo įtakos ir žolinių augalų aukščiui. Jis taip pat priklausė nuo dirvos derlingumo ir drėgnumo, žolių rūšių, pavasario ir vasaros orų sąlygų (kritulių kiekio vegetacijos sezono metu ir oro temperatūros). Dirvos paruošimo būdas taip pat sąlygojo sodinukų užpavėsinimo laipsnį ir želdinių priežiūros apimtis. Mažiausiai stelbti plačiose (100 cm pločio) vagose ir į 30 cm aukščio kauburėlius pasodinti medeliai, daugiausia – neruoštoje, ištisai suartoje arba paruoštoje volais dirvoje
The influence of soil preparation on the development of ground vegetation during the establishment of forest plantations was studied. It was found that in the first-year plantations on former farmland the least biomass of ground vegetation develops on furrows. Complete soil tillage to the depth of 22–27 cm, ploughed in berms or elimination of weeds with Roundup Bio may reduce the biomass of ground vegetation by up to two times. Soil ploughing in berms or piles always reduced the mass of weeds. In the second year of plantations’ growth, differences in the biomass of weeds among different soil preparation treatments decreased. On fresh clear-cut areas of fertile mineral soils any mechanical method of soil preparation reduced the biomass of ground vegetation. With increasing soil preparation depth (down to 40 cm) and the width of the strip (up to 100 cm), the biomass of ground vegetation decreased. The least (4–9 times less compared with unprepared soil) ground vegetation biomass was observed when the soil had been prepared in furrows, berms or piles. Soil preparation method affected also the height of ground vegetation. It depended on soil fertility and moisture content, weed species, spring and summer weather conditions. The shading class of seedlings and the volume of plantation tending depended on soil preparation method too. Seedlings planted on wide (100 cm) furrows and on 30 cm high piles were the least shaded, while those growing on unprepared, completely ploughed soil or on inverted humus mounds experienced the greatest suppression
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/12/101_4_str50.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.