Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87876
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Kiaušienė, Ilona;Urmonienė, Daiva
Title: Integruotas kaimo socialinės infrastruktūros valdymas
Other Title: The integrated governance of rural social infrastructure development
Is part of: Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis = Rural social infrastructure development [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014
Extent: p. 13-27
Date: 2014
Keywords: Infrastruktūra;Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo principai;Į rezultatus orientuotas valdymas;Countryside;Governance of rural social infrastructure;Governance principles
ISBN: 9786094490736
Abstract: KSI valdymo sąveikos paieška nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame (savivaldybių, seniūnijų) lygmenyse – viena sunkiausiai sprendžiamų problemų įvairaus ekonominio išsivystymo šalyse. Straipsnyje apibrėžta kaimo socialinės infrastruktūra (toliau KSI) ir jos valdymas, išanalizuotas KSI valdymo procesas ir nustatyti principai, siekiant veiksmingo kaimiškų vietovių valdymo bei darnios regiono plėtros. Pasiektas tyrimo tikslas – sukurta kaimo socialinės infrastruktūros integruoto valdymo koncepcija, kurios pagrindiniai elementai yra: KSI paslaugų vartotojų poreikių ir strateginių vystymo tikslų nustatymas; KSI vystymas: paslaugų, priemonių ir rezultatų planavimas; KSI paslaugų teikimo organizavimas; KSI veiklos horizontalus ir vertikalus koordinavimas; KSI paslaugų vartotojų nuomonės ir bendruomenės darnumo vertinimas; KSI veiklos stebėsena ir vertinimas. Nustatyta, jog pagrindiniai principai pagal kuriuos turėtų būti valdoma KSI yra: principų „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ derinimas; vartotojų poreikių patenkinimas ir vietos iniciatyvos; partnerystė ir atsakomybės pasidalijimas; vietos gyventojų įtraukimas ir decentralizuotas sprendimų priėmimas; nuolatinis mokymasis, kvalifikacijos kėlimas ir savipagalbos skatinimas; KSI „lygis“, integruotumas ir hierarchiškumas; inovacijos, atvirumas pokyčiams ir veiksmingumas; ekologija. Atliekant tyrimą naudoti mokslinės literatūros analizės ir apibendrinimo, loginio ir sisteminio mąstymo, sugretinimo, abstrakcijų, grafinio vaizdavimo ir kiti metodai
This article describes governance of rural social infrastructure (hereinafter referred to as the RSI), provides the analysis of RSI governance processes and determination of main principles required in order to achieve efficient management of rural areas and sustained development of the region. The main research objective, namely, creation of integrated rural social infrastructure governance approach has been reached. The main elements of the integrated RSI management conception were identified: determination of consumer demand for RSI services and strategic development goals; RSI development (planning of services, means and results); organization of RSI services supply; horizontal and vertical coordination of RSI activities; assessment of RSI services consumers’ opinion and community sustainability; supervision and evaluation of RSI activities. The main principles for RSI management were defined: coordination of principles “from top to bottom” and “from bottom to top”; satisfaction of social needs and local initiatives; partnership and division of responsibility; involvement of local residents and decentralization of decision making processes; continuous study, professional development and stimulation of self-esteem; “level” of RSI, integrity and hierarchy; innovations, readiness for changes, efficiency; ecology. In terms of RSI development, the integrated RSI governance is possible by increasing synergy in the following directions: institutional synergy where authorities follow the principle of transparency in the implementation of their core functions – co-ordination and co-operation; political synergy, which helps seek positive impact of RSI or its economic social benefit while exploring the potential of infrastructure and relying on the principle of accountability; synergy of values, which allows understanding RSI as a complex phenomenon and enables the implementation of the principles of sustainable development based on trust
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3371
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

28
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.