Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87875
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rigato, Francesca Eliana;Žukovskis, Jan
Title: Cases of good practice in rural culture and landscape care in Lithuania and Italy
Other Title: Kaimo kultūros ir kraštovaizdžio tvarkymo geros praktikos pavydžiai Lietuvoje ir Italijoje
Is part of: Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis = Rural social infrastructure development [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014
Extent: p. 62-68
Date: 2014
Keywords: Kaimo kultūra;Kraštotvaizdžio tvarkymas;Aplinkotvarka;Darnus vystymasis;Europos politika;Lietuva;LIFE projektas;Natura 2000 tinklas;Kaimo turizmas;RAIN projektas;Italija;Serenissima projektas;Rural culture;Landscape care;Landscape management;Sustainable development;European policies;Lithuania;LIFE project;Natura 2000 network;Rural tourism;RAIN project;Italy
ISBN: 9786094490736
Abstract: Kaimo plėtra labiausiai priklauso nuo vietos gyventojų kultūros, natūralios aplinkos ir kraštovaizdžio išsaugojimo. Tvarkant kraštovaizdį svarbu tai atlikti saugojant gamtą ir šviečiant kaimo žmones. Yra įvairių vietiniame lygmenyje galimų įgyvendinti priemonių, pavyzdžiui, kaimo turizmas, agroturizmas, supažindinimas su kaimo gyvenimu ir aplinkotvarka. Be šių priemonių yra ir keletas Europos politikos elementų, svarbių įgyvendinti kiekvienoje valstybėje narėje. Šiame darbe mes taip pat atskleidėme Lietuvoje ir Italijoje egzistuojančius politikos elementus ir projektų pavyzdžius, skiriamus šių valstybių kaimo vietovėms. Atsižvelgiant į tai, galime daryti išvadą, kad, jei norime plėtoti kaimo vietoves ir padėti jų gyventojams, nepažeisdami jų natūralios ir kultūrinės aplinkos, privalome įgyvendinti Europos politiką, atsižvelgdami ir į vietinį požiūrį, taip pat pabrėžti kaimo švietimo svarbą ir gerą aplinkotvarkos valdymą. Tyrimo tikslas – palyginti geros kaimo kultūros ir kraštovaizdžio priežiūros Lietuvoje ir Italijoje praktikos pavyzdžius ir pateikti kai kuriuos geresnius siūlymus įgyvendinti šiose srityse
Rural development depends mainly on the culture of the local population and on the protection of the natural environment and landscapes. It is important to protect the nature through landscape management and education of people in rural areas. There are different tools that can be locally implemented, such as rural tourism, agro-tourism and education about rural life and environment management. Besides these tools, there exist some European policies that it is important to implement in every member country. In this work are also illustrated the policies that exist in Lithuania and Italy and examples of projects for the development of rural areas in these countries. Throughout this work, we can conclude that if we want to develop rural areas and their population without damaging the natural and cultural environment, we must implement European policies in a local point of view and highlight the importance of rural education and the good management of the environment. The aim of the research – to compare cases of good practice in rural culture and landscape care in Lithuania and Italy and to make some proposals for improvement in this field
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3371
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.