Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87824
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Malevičius, Eduardas
Title: Viešas kalbėjimas - studento pilietiškumo išraiška
Other Title: Public speaking as an expression of students' public spirit
Is part of: Kalbų studijos aukštojoje mokykloje = Language studies at a higher education institution : konferencijos medžiaga, 2014 m. lapkričio 7 d. / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Kolegija. Kaunas, 2014
Extent: p. 87-93
Date: 2014
ISBN: 9789955153702
Abstract: Vis dažniau jaunimas, o ypač studentai, įsijungia į visuomeninį gyvenimą. Jie savanoriauja, dalyvauja labdaros organizacijų veikloje, slaugo senelius, padeda auklėti socialinės rizikos šeimų vaikus. Dažnai studentai įsitraukia į politinių partijų veiklą, organizuoja ir veda įvairius renginius, skaito paskaitas. Tai padeda jiems tapti aktyviais visuomenės dalyviais, tuo pat ją šviesdami ir auklėdami. Pastaruoju metu studentai vis daugiau dėmesio skiria viešajai kalbėsenai. Jie dalyvaudami įvairiose diskusijose, kalbėdami viešai labiau domisi ir įsigilina į šiandieninį mūsų visuomenės gyvenimą. Studentų gebėjimas organizuoti ir dalyvauti įvairiuose viešuose pokalbiuose, pristatymuose, skaityti paskaitas, šviesti visuomenę - tai vienas rodiklių jų visuomeninės veiklos ir tai gali būt vienas kriterijų, vertinant šiuolaikinių studentų visuomeninį aktyvumą. Apie jaunų žmonių pilietiškumą sprendžiame ne tik iš jų gebėjimo viešai kalbėti, bet ir kokybišką tų renginių įvertinimų
More and more frequently the youth, especially students, get involved in public life. They become volunteers, are involved in the charity activities, take care of the elderly, and assist in the education of children from social risk families. On numerous occasions, students become involved in the activities of political parties, organize and host various events, and deliver lectures. Such activities enable them to become active participants of the society alongside educating and nurturing it. Recently, students have been paying more attention to public speaking. When taking part in different discussions as well as speaking in public, students are more interested in and reflect on the life of today's society. Students' ability to organize and participate in manifold public discussions and presentations, to deliver lectures, and to educate the society are features of their public activities, and may be one of the criteria when assessing public activities of today's students. The public spirit of the youth is judged not only by their ability to speak in public, but by the assessment of the quality of the events as well
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87824
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

8
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.