Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87758
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas;Vidrevičienė, Inga
Title: Vietos savivalda ir kaimo savavaldumo formavimas
Other Title: Local self government and formation of self governing in rural areas
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 4 (2014)
Extent: p. 937-945
Date: 2014
Keywords: Kaimo vietovių plėtra;Vietos savivalda;Savivaldumas;Valdymas;Rural areas development;Self-governing / autonomous;Self-government;Selfmanagement;Management
Abstract: Pastaruoju metu viešajame administravime pastebima ryški dichotomija tarp teisinio Vietos savivaldos reglamentavimo (de jure) ir vietos savivaldos praktikos (de facto). Tuo aktualizuojasi komunikacijos, dermės ir suderinamumo problema, tarp vietos savivaldos administravimo ir savivaldumo kaimo vietovėse organizavimo. Šios problemos sprendimas sietinas su kaimo savavaldumo formavimu, kaip sistemine vietos savivaldos praktika. Tyrimo tikslas – išanalizavus vietos savivaldos ir savivaldumo prielaidas, numatyti kaimo savavaldumo formavimo gaires. Siekiant numatyto tikslo, analizuota vietos savivaldos raidos, valdymo decentralizacijos ir teritorinės savivaldos, vietos savivaldos ir valdymo institucijų reglamentavimo bei vietos savivaldos strateginio planavimo problematika. Tyrimams atlikti naudoti mokslinės literatūros ir dokumentinių šaltinių analizės, content analizės ir sisteminimo metodai. Straipsnyje išryškintos istorinės-kultūrinės vietos savivaldos ir savivaldumo prielaidos bei numatytos Lietuvos kaimo savavaldumo formavimo gairės
Nowadays, in public administration observed high dichotomy between legal regulation of selfgovernment (de jure) and local self-government practice (de facto) – self management. This makes communication, harmony and compatibility problem between local self-organization and organization of self-management in rural areas. Today this problem is related to the formation of selfgoverning as a systematic practice of local self-government in rural areas. Research aim – an analysis of historical and cultural sites of self-government and self-management and provide guidelines for the formation of self-governing in rural areas. The research design consists of local selfgovernment and the assumptions of self-management analysis, the development of local selfgovernment, decentralization of management and local government, local government and government institutions regulatory authority, public administration, trends and prospects, and local government strategic planning contexts. Studies the use of the scientific literature and analysis of documentary sources, content and structure analysis methods. The article highlighted the historical and cultural assumptions of local self-government, and for self-management and provided guidelines for the formation of self-governing of Lithuanian rural areas
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/897/914
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

8
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.