Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/877
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Silveira Duarte, Joana da;Flores, Cristina Maria;Moreira, Maria Alfredo
Title: Teacher education curriculum for teaching immigrant students in Portuguese schools
Other Title: Mokytojų rengimo turinys imigrantų moksleivių mokymui Portugalijos mokyklose
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2014, nr. 4, p. 132-148
Date: 2014
Keywords: Daugiakalbystė;Mokytojų rengimo sistema;Akademinė kalba;Portugalija;Multilingualism;Teacher education curriculum;Academic language;Portugal
Abstract: Daugumos Europos šalių švietimo sistema dar nėra pajėgi atitinkamai reaguoti į augančios migracijos nulemtą daugiakalbystę. Nė vienoje Europos Sąjungos šalyje kol kas nėra sukurtos integruotos mokytojų rengimo sistemos, kuri spręstų lingvistinės įvairovės keliamus iššūkius mokytojų rengimo programose ir būtų pajėgi reaguoti į įtraukimo, lygybės ir socialinio teisingumo principų užtikrinimo visiems besimokantiesiems keliamus reikalavimus. Šiame straipsnyje pateikiamas europinis pasiūlymas antrosios kalbos mokytojų mokymo turiniui rengti ir aprašomas šio pasiūlymų adaptavimo, atsižvelgiant į Portugalijos kontekstą, procesas. Mokymo turinys siekia parengti dalyko mokytojus darbui su imigrantais moksleiviais pagrindinėse klasėse, koncentruojant dėmesį į akademinę kalbą. Pirma, autoriai pateikia platesnį šių imigrantų moksleivių socialinių ir lingvistinių poreikių problemos kontekstą, po to trumpai pristato europiniame projekte parengtą mokymo turinį integruotam akademinės kalbos mokymui bei aptaria Portugalijos pasiūlymus ir projekto įgyvendinimo sunkumus. Autorės pateikia portugalų kaip negimtosios (PNN L) kalbos mokymo modulio projektą, kuris apima antrosios kalbos įsisavinimo mokymo įstaigoje klausimus, didaktines akademinės kalbos (integruoto) mokymo ir mokymosi problemas, akademinės kalbos mokymo mokykloje organizacinius klausimus. Nacionalinio portugalų kalbos mokymo projekto koncencijoje mokytojo veikla apibrėžiama kaip kritiško reflektyvaus praktiko veikla, o mokykla suprantama kaip mokymosi bendruomenė. Autorės daro išvadą, kad šis europinis pasiūlymas parengtas tinkamu laiku ir svarbus sprendžiant imigrantų moksleiviams keliamus kalbinius reikalavimus, nors jį įgyvendinant ir teks įveikti nemažai iššūkių.
Educational systems of most European countries seem to be unable to respond adequately to the growing migration-induced multilingualism. None of the European member states has developed an integrated approach to address linguistic diversity in teacher education programmes that will respond to the demands of inclusion, equity, and social justice for all learners. This paper presents a European proposal for a second language teacher education curriculum and the process of its adaptation for the Portuguese context. This curriculum intends to prepare content teachers to work with immigrant pupils in mainstream classrooms with a focus on academic language. After the contextualization of the issue of social and linguistic needs of these immigrant students, the authors present a brief overview of the European project curriculum for Inclusive Academic Language Teaching, followed by a discussion of the Portuguese proposal and its implementation caveats. The authors propose a module on Portuguese as a Non-Native Language (PNN L), which covers the issues of second language acquisition in the schooling project, didactical issues of teaching and learning (inclusive) academic language, inclusive academic language and school organization issues. A national proposal for Portugal also embraces the concept of the teacher as a critical reflective practitioner and of school as a learning community. The authors conclude that this European proposal responds to pressing necessities in Portugal for the education of these students and constitutes a viable response to their language needs, in spite of the many constraints in its application.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/877
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.4.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/877
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2014, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.