Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/876
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Mačianskienė, Nemira;Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė
Title: Vokiečių kalbos mokymo(si) per anglų kalbą ypatumai daugiakultūrėje aplinkoje : mokymosi motyvacijos ir mokymosi aplinkos reikšmė
Other Title: Peculiarities of teaching/learning German through English in a multicultural environment : importance of learning motivation and learning environment
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, [T.] 4, 2014
Extent: p. 115-131
Date: 2014
Keywords: Daugiakalbystė;Mokymosi motyvacija;Mokymosi aplinka;Kalbų mokymasis;Vokiečių kalba;Multilingualism;Learning motivation;Learning environment;Language learning;German language
Abstract: Globalizacijos veikiamame pasaulyje, didėjant imigracijos ir emigracijos mastams bei nykstant sienoms tarp valstybių ir regionų gebėjimas efektyviai bendrauti keliomis užsienio kalbomis su skirtingų kultūrų žmonėmis tampa ypač svarbus. Šiuo metu įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja daug studentų iš užsienio šalių. Neretas atvykęs studijuoti specialybės dalykų naudojasi proga išmokti ir kitų kalbų. Šią paslaugą, studentams pageidaujant, sėkmingai teikia Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas, siūlydamas užsienio studentams mokytis kalbų per anglų kalbą, kuri atvykusiems studentams yra gimtoji arba viena iš pirmųjų kalbų. Straipsnyje pristatoma dalis Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institute vykdomo tyrimo, kuriuo siekiama išanalizuoti vokiečių kaip užsienio kalbos mokymo(si) ypatumus, vartojant anglų kalbą kaip lingua franca arba tarpininkavimo kalbą užsiėmimuose su skirtingų kalbinių grupių atstovais, įsisavinančiais vokiečių kalbos bei tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas daugiakultūrėje aplinkoje, rezultatų: užsienio studentų kalbinė kompetencija, jų motyvacija mokytis vokiečių kalbos bei daugiakultūrės mokymosi aplinkos įtaka studentų psichologinei savijautai. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti dėstytojo asmeninių savybių įtakos svarbą mokymosi mikroklimatui ir ištirti studentų lūkesčius kalbos paskaitos organizavimo atžvilgiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad kalbos mokymas daugiakultūrėje aplinkoje yra sudėtingas procesas, reikalaujantis atidos tarpkultūriniams skirtumams, dėstytojo ir studentų bendradarbiavimo ir tolerancijos
In the age of globalization, when the scope of human migration is rapidly increasing and boundaries between countries and regions are losing their significance, the ability to communicate effectively in a few foreign languages with people from different cultural backgrounds is becoming crucial. Nowadays a considerable number of students studying in Lithuanian universities come from abroad. Some of them settle in Lithuania, others, however, move to other countries for studies or work. Therefore, the demand to learn foreign languages alongside specialization subjects is growing. Responding to students’ needs, the Institute of Foreign Languages (IFL) at Vytautas Magnus University (VMU) offers students an opportunity to learn foreign languages through English as a lingua franca. The article presents the findings of part of the research performed at IFL which aims at identifying peculiarities of learning German through English as a medium of instruction in classes of representatives of different countries. The research identified the students’ foreign language competence, their German language motivation and impact of learning environment upon teaching and learning German as a foreign language in a multicultural context. It was found that extrinsic integrative motivation prevails among the students studying German as a foreign language. The students’ psychological well-being, impact of teacher’s personal qualifies upon the learning environment, different students’ expectations regarding learning process organisation were also identified. The research results indicate that language teaching and learning in multicultural environment is inextricably related to the development of students’ intercultural competence, as it requires attention to intercultural differences, teacher and student cooperation and tolerance
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/876/1/ISSN2335-2027_2014_N_4.PG_115-131.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/876
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.4.8
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2014, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.