Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/875
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Cvilikaitė, Jurgita
Title: Tandeminis kalbų mokymasis : elementai, principai ir perspektyvos
Other Title: Language learning in tandem : elements, principles and perspectives
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, [T.] 4, 2014
Extent: p. 100-114
Date: 2014
Keywords: Tandeminis mokymasis;Užsienio kalbos mokymasis;Tandem learning;Foreign language acquisition
Abstract: Straipsnyje pristatomas tandeminis kalbų mokymosi metodas, apibrėžiami svarbiausi jo elementai – tandemo partnerių vaidmuo, užsiėmimų forma, medžiaga. Tandeminis kalbų mokymasis vyksta tarp dviejų gimtakalbių, kurie mokosi vienas kito kalbos. Šis metodas grįstas autonomiškumo ir abipusiškumo principais ir lemia kitokį kalbų mokymąsi, kurį organizuoja, planuoja patys tandemo partneriai. Mokydamiesi kartu jie plėtoja užsienio kalbos, savo gimtosios kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos, mokymosi bendradarbiaujant, mokymosi mokytis ir kitas svarbias kompetencijas. Straipsnyje aprašomi apklausos, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, ar žinomas tandeminio mokymosi metodas Lietuvoje, rezultatai. Be to, šia apklausa buvo siekiama sužinoti, ar respondentus sudomintų toks mokymosi metodas, ar jis motyvuotų pagilinti turimas užsienio kalbos žinias arba paskatintų mokytis naujos užsienio kalbos. Apklausos rezultatai rodo, kad tik penktadalis respondentų žino, kas yra tandeminis mokymasis. Daugiau negu trečdalis respondentų abejoja, ar šis metodas galėtų išpopuliarėti Lietuvoje, tačiau tandemu sutiktų mokytis dauguma respondentų. Paprašyti įvardyti labiausiai jiems priimtiną kalbų mokymosi būdą, dauguma nurodė mokymąsi privačiai arba grupėje ir tik mažuma minėjo savarankišką mokymąsi. Tarp priežasčių, kurios trukdo tobulintis ar mokytis naujos kalbos, išryškėjo dvi – pinigų ir laiko stygius. Šie ir kiti apklausos rezultatai liudija, kad Lietuvoje tandeminio mokymosi metodas iš tiesų nėra gerai žinomas, retai taikomas ir mažai viešinamas. Nors teigiama, kad tandeminis mokymasis yra pagalbinis kalbų mokymosi metodas, jis gali būti naudingas ir žmonėms, norintiems mokytis kalbų, ir mokslininkams, tyrinėjantiems besimokančiųjų elgseną įvairiose mokymosi situacijose, motyvacijos problematiką, mokymosi pasiekimus ir panašias temas
The article describes the method of tandem learning and defines its key elements – the roles of tandem partners, the form of learning sessions and learning material. Tandem language learning takes place between two native speakers who are learning each other‘s language. Based on the principles of autonomy and reciprocity, the method provides a different way of learning a foreign language, where the process is organised and planned solely through collaboration between tandem partners. While learning in tandem, they improve foreign and native language knowledge and develop intercultural communication, learning in collaboration, learning to learn and other important competences. The article presents the results of a survey which was designed to find out whether tandem learning is known in Lithuania. The survey also reavealed the apeal of tandem learning to the respondents. It was interesting to know how many respondents would be motivated to improve foreign language skills or to start learning a new language via tandem learning. The results of the survey show that only one fifth of the respondents knows the concept of tandem learning and more than a third doubts that this method could become popular in Lithuania. However a majority of the respondents would agree to learn in tandem. The most acceptable learning methods for the respondents are learning in groups or privately. Individual learning was mentioned only by a minority of the respondents. Lack of time and money were the most popular among the factors hindering learning languages. The survey established that tandem learning is not well known in Lithuania and is rarely employed. Although it is claimed that tandem learning is more an auxilliary method, it would be useful both for language learners and scientists researching learners‘ behaviour in various situations, motivation, learning achievements and other areas
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/875/1/ISSN2335-2027_2014_N_4.PG_100-114.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/875
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.4.7
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2014, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.