Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87464
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jakienė, Elena
Title: Cukrinių runkelių produktyvumo optimizavimo tyrimai naudojant bioorganines trąšas
Other Title: Effect of the bioorganic fertilizers on sugar beet productivity increase
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 3
Extent: p. 120-132
Date: 2014
Keywords: Cukriniai runkeliai;Bioorganinės trąšos;Fotosintetiniai rodikliai;Derlingumas;Cukringumas;Sugar beetroots;Bioorganic fertilizers;Photosynthetic indices;Productivity;Sugar content
Abstract: Lauko bandymai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Bandymų stotyje 2012–2013 m. Tirta papildomo tręšimo per lapus bioorganinių universalių nanotrąšų NAGRO įtaka ‘Ernestina’ veislės cukrinių runkelių (Beta vulgaris L., var. saccharifera) augimui, fotosintetiniams rodikliams, šakniavaisių derlingumui ir kokybei. Prieš sėją bandymų laukas patręštas NPK 8:20:30 300 kg ha–1 + amonio salietra (N34) 200 kg ha–1 (foninis viso bandymo tręšimas – kontrolė). Cukrinių runkelių daigams esant keturių porų tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje (17–18 BBCH) augalai apipurkšti bioorganinių universalių nanotrąšų NAGRO 0,5 ir 1 l ha–1 tirpalais. Antrą kartą bioorganinių trąšų tirpalais cukriniai runkeliai apipurkšti 5–6 porų tikrųjų lapelių augimo tarpsniu (21–22 BBCH). Kitos agrotechninės priemonės buvo atliekamos pagal Bandymų stotyje taikomą cukrinių runkelių auginimo technologiją. Cukrinių runkelių derlius nuimtas spalio 3 d. Šakniavaisių cukringumas nustatytas Marijampolės cukraus fabrike šaltosios digestijos metodu. Gauti bandymo rezultatai parodė, kad didesnę įtaką cukrinių runkelių augimui ir produktyvumui darė augalų apipurškimas du kartus bioorganinių nanotrąšų NAGRO 1 l ha–1 tirpalais. Taip apipurškus, cukriniai runkeliai intensyviau augo ir kaupė sausas medžiagas, grynasis fotosintezės produktyvumas padidėjo 18,4 %, palyginti su tirtomis bioorganinėmis trąšomis neapipurkštais augalais. Cukrinių runkelių daigus apipurškus bioorganinių nanotrąšų NAGRO 1 l ha–1 tirpalu du kartus, šakniavaisių derlingumas patikimai padidėjo 9,29 t ha–1, cukringumas – 1,14 %, baltojo cukraus gauta 1,90 t ha–1 (22,9 %) daugiau, palyginti su kontroliniuose bandymo laukeliuose augusiais cukriniais runkeliais
The trials were carried out at the Aleksandras Stulginskis University Experimental Station over the period 2012– 2013. The focus of the study was on the effect of additional leaf spray fertilization application of nano fertilizers NAGRO on Ernestina variety cugar beet (Beta vulgaris L., var. saccharifera) growth, photosynthesis indices, root productivity and quality. The trial field was treated with NPK 8:20:30 300 kg ha–1 + amonium salphetre (N34) 130 kg ha–1 (background treatment of the considered trial – control). Solutions of the bioenergetic universal nano fertilizers NAGRO 0.5 and 1 l ha–1 were applied on sugar beet sprouts at the four leaves stage (17–18 BBCH). Sugar beetroots were treated with the bioorganic fertilizer solutions at the stage of 5–6 true leaves (21–22 BBCH). Other agrotechnical measures were applied according to the sugar beet growing technology used on the Experimental Station. Sugar beetroots were harvested on the third of October. Sugar content in the roots was established at the Marijampolė Sugar Refinery. The obtained results revealed that double application of the bioorganic fertilizer NAGRO 1 l ha–1 solution resulted in a better sugar beetroot growth and higher productivity. Consistently, the accumulation of the dry matter was found to be more intensive, and the net productivity of photosynthesis increased by 18.4%. The comparison with the control revealed that double application of the solution of bioorganic nano fertilizers NAGRO 1 l ha–1 resulted in significantly higher root productivity by 9.29 t ha, higher sugar content by 1.14%, higher white sugar content by 1.90 t ha–1 (22.9%)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2962/1789
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.