Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/874
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Raik, Katri;Raud, Nina
Title: In search for good practices in multilingual education : comparison of multilingual universities’ models
Other Title: Gerosios patirties paieška daugiakalbiame švietime : daugiakalbių universitetų modelių palyginimas
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2014, nr. 4, p. 87-97
Date: 2014
Keywords: Aukštasis mokslas;Daugiakalbis universitetas;Daugiakalbystės politika;Universitetinis studijų turinys;Higher education;Multilingual university;Multilingualism policy;University curricula
Abstract: Daugelyje Europos šalių daugiakalbystė aukštajame moksle tampriai susijusi su aukštojo mokslo kokybės ir patrauklumo klausimais, ypač tose šalyse ir regionuose, kurių geografinė padėtis bei istorinė patirtis lėmė daugiakalbio ir daugiakultūrio identiteto susiformavimą. Tokių regionų universitetai tampa gerais pavyzdžiais, kaip daugiakalbystė gali būti puoselėjama aukštojoje mokykloje administraciniame, akademiniame, socialiniame ir kituose lygmenyse. Daugiakalbystė – plati sąvoka, apimanti ne tik gimtosios kalbos žinias ir gerą anglų kalbos kompetenciją, bet ir gebėjimą komunikuoti kaimyninių šalių ar tautinių mažumų kalbomis. Tad šiandienos universitetų rūpestis – kurti ir diegti daugiakalbius studijų modelius, kurie neapsiribotų dvikalbėmis programomis, išskirtinai orientuotomis į studijas anglų kalba. Šio tyrimo tikslas – pristatyti Tartu universiteto Narvos filialo trikalbį studijų modelį, palyginti jį su kitų Europos universitetų daugiakalbiais modeliais (Šveicarijos, Suomijos, Italijos ir Liuksemburgo) bei aptarti naujausias šių modelių plėtojimo tendencijas. Narvos filialo modelyje ypatingas dėmesys skiriamas daugiakultūriškumui ir tautiniam identitetui plėtoti, studentams konsultuoti ir reikiamoms sąlygoms, tobulinant kalbines kompetencijas aukštesniuose trijų kalbų lygiuose, sudaryti. Čia taip pat vertinamas bendradarbiavimas su bendruomene visuose įmanomuose lygmenyse įvairiomis formomis ir formatais.
Multilingualism in European higher education is closely connected with issues of quality and attractiveness of tertiary education in many European countries, especially in the countries and regions whose geographical locations and historical backgrounds have greatly shaped their multilingual and multicultural identities. Universities in such regions may be considered as effective examples of how multilingualism can be supported at the higher education level administratively, academically, socially, etc. Multilingualism is viewed broadly – it does not only imply the knowledge of a mother tongue and mastery of the English language but also the knowledge of languages of neighbouring countries and languages of ethnic minorities. Hence, today universities’ concerns are connected with implementing multilingual educational models not limited to bilingual programmes focused on English medium teaching. The aim of this paper is to present the trilingual educational model of Narva College of the University of Tartu in comparison with other European multilingual universities’ models (Switzerland, Finland, Italy, and Luxembourg) and to discuss nowadays tendencies in their development. The Narva College’s model pays special attention to the support of multiculturalism and national identity, to students’ counselling and creating necessary pre-conditions for achieving language mastery at higher levels in three languages, it also values the role of cooperation with the community at all possible levels and in a variety of forms and formats.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/874
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.4.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/874
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2014, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.