Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87308
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kirikova, Liuda;Ramanauskas, Irmantas;Latvelienė, Edita;Stankevičienė, Sigutė;Kačergienė, Dalia
Title: Probleminio mokymosi elementų taikymas mokantis užsienio kalbos LSMU
Other Title: Application of the elements of problem-based learning in professional foreign language studies at LUHS
Is part of: Santalka: Filosofija. Komunikacija = Coactivity: philosophy, communication. Vilnius : Technika, 2014, t. 22, nr. 1
Extent: p. 49-58
Date: 2014
Keywords: Probleminis mokymasis;Studento ir dėstytojo kompetencija;Studijų klimatas;Užsienio kalbos mokymas;Climate of studies;Foreign language teaching;Problem-based learning;Students’ and teachers’ competence
Abstract: Didėjanti mokslo reikšmė ir užmezgami nauji dalykiniai ryšiai su užsienio šalimis prisideda prie gero specialisto rengimo. Įvertinant pastovų specialybės žinių atsinaujinimą bei galimybes skaityti naujausią literatūrą užsienio kalba, dalyvauti užsienyje organizuojamose konferencijose su užsienio partneriais, tampa aktualu rengti specialistus, gebančius bendradarbiauti mokslinėje ir dalykinėje veikloje laisvai komunikuojančius užsienio kalba. Tyrimo tikslas: atskleisti probleminio mokymosi elementų taikymo raiškos ypatumus studijuojant užsienio kalbą LSMU. Apibendrinant pedagoginio eksperimento, vykdyto LSMU dėstant užsienio kalbos modulį, rezultatus, galima teigti, kad probleminio mokymosi elementų taikymas daro įtaką studentų gilaus požiūrio į studijas ir savarankiško darbo įgūdžių formavimui. Grupės mokymosi tikslų, koncepcijų žemėlapių, problemų sprendimų, diskusijos, grupinio darbo, smegenų šturmo naudojimas padarė studentams stiprų poveikį, sudarė sąlygas sėkmingoms jų studijoms
The increasing significance of science and the new ties with foreign countries affect the education and training of specialists. Continuous updating of specialty knowledge and the possibility to read the most recent scientific literature in a foreign language and to participate in joint conferences together with foreign partners require the education and training of specialists who would be capable of cooperating in scientific and professional activity while fluently communicating in a foreign language. The aim of the study was to reveal the peculiarities of the expression of problem-based learning (PBL) elements in foreign language studies at Lithuanian University of Health Sciences (LUHS). The results of the pedagogical experiment conducted at LUHS when teaching the foreign language module showed that the application of PBL elements stimulated the formation of students’ deep approach to studies and skills of independent work. The use of group learning aim formation, concept maps, problem solving, discussion, group work, and brainstorming techniques had a significant effect on the students, and allowed for their empowerment for successful studies
Internet: http://www.cpe.vgtu.lt/index.php/cpe/article/view/cpe.2014.05/pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.