Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87204
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Maršalkienė, Nijolė;Sliesaravičius, Algirdas;Ramaškevičienė, Asta;Žilėnaitė, Liuda;Švirmickas, Gintautas Juozas
Title: Agrobiological potential of some soil crucifers of Lithuania’s spontaneous flora
Other Title: Kai kurių Lietuvos spontaninės floros bastutinių rūšių augalų agrobiologinis potencialas
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 101, Nr. 2 (2014)
Extent: p. 153-160
Date: 2014
Keywords: Aliejus;Alliaria petiolat;Ankštaros;Bastutiniai augalai;Cakile baltica;Descurainia sophia;Erysimum cheiranthoides;Produktyvumas;Sėklų derlius;Thlaspi arvense;Alliaria petiolata;Brassicaceae;Cakile baltica;Descurainia sophia;Erysimum cheiranthoides;Oil;Productivity;Seed yield;Silicle;Thlaspi arvense
Abstract: Iš įvairių Lietuvos rajonų surinktų penkių aliejingų bastutinių šeimos savaiminių rūšių augalų – paprastojo pokliaus (Descurainia sophia L.), smalkinio tvertiko (Erysimum cheiranthoides L.), dirvinės čiužutės (Thlaspi arvense L.), baltijinės stoklės (Cakile baltica Jord. ex Pobed.) ir vaistinės česnakūnės (Alliaria petiolata (M. Bieb.)) – 56 pavyzdžių sėklos buvo pasėtos rudenį (2008 bei 2009 m.) ir pavasarį (2009 bei 2010 m.) Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Bandymų stotyje, tarpinio (jūrinio-kontinentinio) klimato sąlygomis karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (IDg8-k). Visų tirtų rudeninės sėjos rūšių augalai, išskyrus dirvinę čiužutę, išaugino aukštesnius stiebus ir pavasarinės sėjos augalus lenkė produktyvumo rodikliais. Stabiliausi rodikliai buvo aliejaus kiekis sėklose (V = 6,3–11,3) ir ankštarų skaičius žiedyne (V = 20,7– 43,2), labiliausi – žiedynų skaičius (V = 30,93–94,4) ir vieno augalo sėklų derlius (V = 16,5–135,0). Dirvinė čiužutė jautriausiai reagavo į meteorologines sąlygas, jos stiebo aukštis ir produktyvumo rodikliai labiau priklausė ne nuo sėjos laiko, bet nuo meteorologinių sąlygų vegetacijos metu. Paprastasis poklius pasižymėjo didžiausiu vieno augalo produktyvumu (6,4 ± 0,9 g) ir požymių stabilumu. Smalkinis tvertikas iš tirtų rūšių pasižymėjo didžiausiu (37,8 ± 2,6 %) ir stabiliausiu (V = 6,9) aliejaus kiekiu sėklose
A total of 56 seed samples of five spontaneus Brassicaceae species – flixweed (Descurainia sophia L.), wallflower mustard (Erysimum cheiranthoides L.), fanweed (Thlaspi arvense L.), sea rocket (Cakile baltica Jord. ex Pobed.) and garlic mustard (Alliaria petiolata (M. Bieb.)) were collected in different regions of Lithuania. The samples were sown in autumn (2008–2009) and spring (2009–2010) in the fields of Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture on a Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-cc). Phenological observations and assessment of productivity parameters were performed. All the investigated autumn-sown species, except for T. arvense, produced higher stems and surpassed spring-sown plants in productivity parameters. Meanwhile, for T. arvense the weather conditions had greater influence than sowing time. The most stable parameters for the study period were the amount of oil in seeds (V = 6.3–11.3) and the number of silicles per inflorescence (V = 20.7– 43.2). The most unstable parameters were the number of inflorescences (V = 30.93–94.4) and seed yield per plant (V = 16.5–135.0). D. sophia (6.4 ± 0.9 g) exhibited the highest single plant productivity and stability of features. Among the studied species E. cheiranthoides distinguished itself by the highest (37.8 ± 2.6% DM (dry mass) and the most stable (V = 6.9) oil content in the seeds
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/06/101_2_str20.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.