Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87163
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Karčiauskienė, Danutė;Sendžikienė, Eglė;Makarevičienė, Violeta;Zaleckas, Ernestas;Repšienė, Regina;Ambrazaitienė, Dalia
Title: False flax (Camelina sativa L.) as an alternative source for biodiesel production
Other Title: Sėjamoji judra (Camelina sativa L.) – alternatyvus išteklius biodyzelino gamybai
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 101, Nr. 2 (2014)
Extent: p. 161-168
Date: 2014
Keywords: Aliejaus sudėtis;Azoto trąšos;Camelina sativa;Sėklų derlius;Camelina sativa;Nitrogen fertilizers;Oil composition;Seed yield
Abstract: Tyrimų hipotezė – sėjamosios judros gali būti auginamos kaip didelės vertės biokuro šaltinis drėgnomis Vakarų Lietuvos klimato sąlygomis, o azoto trąšos gali turėti įtakos jų sėklų derliui ir aliejingumui. Uždaviniai: 1) nustatyti optimalią azoto trąšų normą žieminės (N0, N50, N100, N150) ir vasarinės (N0, N30, N60, N90, N120) formų sėjamųjų judrų sėklų derliui, 2) įvertinti sėjamųjų judrų aliejingumą, aliejaus sudėtį ir galimybę jį naudoti biodyzelino gamybai. 2008–2011 m. LAMMC Vėžaičių filiale atlikti tyrimai parodė, kad didžiausias (1,28 t ha-1 2010 bei 1,29 t ha-1 2011) ir ekonomiškai apsimokantis vasarinės formos judrų sėklų derlius buvo gautas patręšus 90 kg ha-1 azoto trąšų. Esmingai didžiausias žieminės formos judrų sėklų derlius (1,2 t ha-1 2011 ir 1,6 t ha-1 2010) gautas patręšus N100. Judrų sėklose esančio aliejaus kiekio tyrimų rezultatai parodė, kad vasarinės formos judrų sėklose yra 40,3 % aliejaus, o žieminės formos judrų sėklose – tik 37,0 %. Tręšimas azoto trąšomis (N150 ir N120) proteinų kiekį žieminės formos judrų sėklose padidino nuo 22,98 iki 26,97 %, vasarinės – nuo 20,53 iki 23,23 % ir nemažino sėklų aliejingumo. Judrų aliejaus metilesteriai pasižymi dideliu jodo skaičiumi ir linoleno rūgšties metilesterių kiekiu, kuris žieminės formos judrų aliejuje siekė 38,2 %, vasarinės formos – 34,3 %. Taigi, kaip dyzelinių variklių degalai judrų aliejaus metilesteriai gali būti naudojami tik mišiniuose, kurių sudėtyje yra ir 40–50 % gyvūninės kilmės (kepti naudoto aliejaus arba kiaulinių riebalų) metilesterių. Didinant esterių atsparumą oksidacijai ir gerinant žematemperatūrines savybes, efektyviausias buvo antioksidantas Ionol BF200 (optimali dozė – 500 ppm) ir depresantai Wintron XC-30 (1500 ppm) bei Infineum R-442 (1200 ppm)
The current study hypothesizes that false flax (Camelina sativa L.), as a high-value biofuel feedstock, could be grown under humid conditions of western Lithuania and that nitrogen fertilisation could influence its seed yield and oil content. The following objectives were pursued: 1) to determine the optimum nitrogen fertiliser rate for winter (N0, N50, N100, N150) and summer (N0, N30, N60, N90, N120) types of false flax, 2) to estimate false flax seed oil content, its composition and feasibility to use it for the production of biodiesel fuel. The experiments were conducted in 2008–2011 at the Vėžaičiai Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. It was revealed that the highest (1.28 t ha-1, in 2010) and (1.29 t ha-1, in 2011) as well as cost-efficient summer false flax seed yield was produced having fertilised with 90 kg ha-1 of nitrogen. Significantly highest (1.2 t ha-1, in 2011 and 1.6 t ha-1, in 2010) winter false flax seed yield was obtained having fertilised with N100. In our study, the seed oil content of summer false flax amounted to 40.3% and that of winter false flax was lower – 37.0%. Nitrogen fertilisation (N150 and N120) increased protein content in winter false flax seed from 22.98% to 26.97% and in summer false flax seed from 20.53% to 23.23% and did not reduce seed oil content. Methyl esters of false flax oil have a high iodine value and an especially high content of polyunsaturated linolenic acid: it reached 38.2% in winter false flax oil and 34.3% in summer false flax oil. [...]
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/06/101_2_str21.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

5
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.