Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87106
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Eimanavičiūtė, Loreta;Kustienė, Aurelija
Title: Audito rizikos problematika: sampratų interpretacijos
Other Title: Audit risk problems: interpretations of the concept
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija, 2014
Extent: p. 137-142
Date: 2014
Abstract: Siekiant verslo subjektui išlikti rinkoje stiprėjančios tarpusavio konkurencijos sąlygomis labai svarbu turėti patikimos informacijos savalaikiam ekonominių sprendimų priėmimui. Nors audituotos finansinės ataskaitos laikomos vienu patikimiausiu ekonominės informacijos šaltiniu, tačiau kiekvieno audito metu egzistuoja rizika pareikšti neteisingą nuomonę apie finansines ataskaitas. Straipsnyje analizuojamos "rizikos" ir "audito rizikos" kaip mokslo objektų sampratos. Jų neveinareikšmiškas interpretavimas sukelia problemas verslo subjektams sia'okiant audito rizika, kuri gali turėti įtakos audituotų finansinių ataskaitų patikimumui. Straipsnyje keliamas tikslas - išnagrinėjus rizikos ir audito rizikos sampratų interpretacijas, atskleisti šių sąvokų esmę, kurios suvokimas turėtų padėti audito informacijos vartotojams adekvačiai įvertinti audituotų finansinių ataskaitų patikimumą. Siekiant šio tikslo naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, sintezė, indukcija, dedukcija, abstrahavimas, analogija. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad audito rizikos sampratai budinti neigiami rizikos suvokimo aspektai. Audito rizika yra neišvengiamas dalykas, todėl svarbu, kad audito informacijos vartotojai, suvokdami audito rizikos prigimtį, galėtų adekvačiai įvertinti audituotų finansinių ataskaitų patikimumą
This article analyzes the "risk" and "audit risk" as objects of scientific conception.The interpretations of meaning are causing problems for businesses understanding of audit risk, which may affect the reliability of auditedfinancial statements. The main aim of this article is - to reveal the essence of audit risk, understanding of it should help users to adequately assess the reliability of audited financial statements. To achieve this, the use of general science research methods: literature analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, analogy. The results revealed that the concept of audit risk describe the negative aspects of risk perception. Audit risk is unavoidable, it is important that users of audit information, being aware of the nature of audit risk, cam m adequately assess the reliability of audited financial statements
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87106
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

16
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.