Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87098
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonis, Vytautas
Title: Gamintojų organizacijų kūrimas kaip žemdirbių kooperacijos plėtros Lietuvoje galimybė
Other Title: Creation of producer organisations as opportunity of agricultural cooperation development in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 2 (2014)
Extent: p. 435-443
Date: 2014
Keywords: Kooperacija;Gamintojų organizacija;Gamintojų grupė;Cooperation;Producer organisation;Producer group
Abstract: Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų netobulumas nulemia silpną pavieniui veikiančių žemdirbių rinkos galią, todėl kyla jų kooperacijos būtinybė. Gamintojų organizacijų (GO) rėmimas sukuria naujas galimybes žemdirbių kooperacijos plėtrai. Tyrimo tikslas – įvertinus GO kūrimo ir veiklos sąlygas ir potencialius efektus, pagrįsti GO kūrimosi Lietuvoje galimybes. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtrą reglamentuojančių įstatymų analizė, palyginimui išnagrinėta GO kūrimosi aplinka ir rezultatai kaimyninėse šalyse – Latvijoje ir Lenkijoje. Atlikus GO pripažinimo reikalavimų ir Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių juridinių asmenų veiklą, analizę, nustatyta, kad tinkamiausia GO Lietuvoje juridinė forma yra kooperatyvas. Pateikti pasiūlymai žemdirbių, ypač smulkiųjų, jungimuisi į GO paskatinti
The imperfection of the agri-food market determines the low power of single farmer in the market; therefore it creates the need of cooperation. The creation of producer organisations generates the new opportunities for development of farmers’ cooperation. The aim of the research is to evaluate effects and possibilities of producer organisations creation in Lithuania. For achieving the research aim the analysis of the essence and the content of the producer organisation was done, the results of support application for producer organisations creation in Lithuania were analysed, the creation and activity effects of producer organisations were revealed. Having done the analysis of laws of Lithuanian Republic it was determined that the most appropriate legal form of producer organisation is the cooperative. The proposals for farmers, especially for small ones, about the consolidation to producer organisations are introduced
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/836/860
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.