Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87092
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Giedraitytė, Edita;Kustienė, Aurelija
Title: Iškraipymai finansinėse ataskaitose: jų esmė, pobūdis ir pasekmės
Other Title: Misstatements in the financial statements: their essence, nature and consequences
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija, 2014
Extent: p. 143-149
Date: 2014
Keywords: Finansinės ataskaitos;Iškraipymai;Klaidos;Apgaulės;Auditas
Abstract: Siekiant įvertinti verslo subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus naudojamasi finansinių ataskaitų teikiama informacija. Tačiau kartais šių informaciją iškreipia apskaitoje pasitaikančios klaidos ir apgaulės, todėl gali būti priimti netinkami ekonominiai sperendimai. Straipsnyje keliamas tikslas -išanalizavus iškraipymų finansinėse ataskaitose esmę, nustatyti jų pobūdį ir numatyti galimas pasekmes. Tyrimo objektas — iškraipymai finansinėse ataskaitose. Tyrimo metodai: mokslinės ir normatyvinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė, grafinis vaizdavimas. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad apgaulė - tai tyčinis, sąmoningas iškraipymas, o klaida atsiranda netyčia ir yra susijusi su apsirikimu. Esminis skirtumas tarp klaidos ir apgaulės - veiksmas/ketinimas. Susistemintas iškraipymų finansinėse ataskaitose pateikimas turėtų padėti iškraipymų atskleidimu susinteresuotiems asmenims aiškiau suvokti klaidų ir apgaulių pobūdį ir efektyviau jas atskleisti
In order to evaluate an entity's financial position, performance and cash flows there are base on the information provided of the financial statements. However, sometimes the accounting types of errors and fraud distort this information, so inappropriate economic decisions may be to lake. The aim of this article -after the analysis of the essence of misstatements in the financial statements, to determine the nature and possible consequences. The object of research - the misstatements in the financial statements. The methods of research: review and synthesis of nonfiction and normative literature, logical analysis, graphical representation. The research results suggest that the fraud is intentional, deliberate misstatement, and an error occurs accidentally and is related to the lapse. The main difference between error and fraud - action / intention. The organic presentation of misstatements in the financial statements should help to understand more clear the nature of the error and fraud for misstatements disclosure stakeholders and make more effective their disclosure
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87092
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.