Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87065
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Denekas, Jörg;Jaszczak, Agnieszka;Gotkiewicz, Wojciech;Pawlewicz, Adam;Žukovskis, Jan
Title: Agri-environmental programs in rural development: case of the Ostfriesland region in Germany
Other Title: Agrarinės aplinkosaugos programos kaimo plėtros procese: Ostfriesland regiono Vokietijoje atvejis
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 2 (2014)
Extent: p. 255-263
Date: 2014
Keywords: Agrarinės aplinkosaugos programa;Aplinkos apsaugos vadyba;Regioninė plėtra;Kaimo vietovės;Agri-environmental program;Environmental management;Regional development;Rural areas
Abstract: Europos Sąjungoje kaimo vietovės yra labai įvairios. Jos skirstomos atsižvelgiant į jų erdvinį išdėstymą, aplinką, socialines ir funkcines savybes. Kaimo vietovių specifika yra susijusi su žemės ūkio gamybos kryptimis. Pastaraisiais metais programos, kuriomis siekiama apriboti neigiamą žemės ūkio gamybos poveikį (ypač naudojant intensyvios gamybos metodus) dėl aplinkosaugos reikalavimų, tampa vis aktualesnės. Agrarinės aplinkosaugos programos skatina ūkininkus imtis prevencinių ar atitaisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į gamtinės aplinkos būklę. Šio tyrimo tikslas – įvertinti agrarinės aplinkosaugos programas ir jų įtaką Vokietijos ūkių plėtrai Rheiderlande (Ostfriesland regionas Žemutinėje Saksonijoje, Vokietija). Šiame straipsnyje pateikiami Vokietijos agrarinės aplinkosaugos organizavimo principai, taikyti 2007–2013 m.laikotarpiu vykdytoms programoms ir planuojami taikyti 2014–2020 m. laikotarpiu. Tyrimo metu nagrinėti tam tikri nesutarimai tarp ūkininkų ir aplinkosaugos organizacijų atstovų dėl aplinkosaugos reikalavimų vykdymo. Pagrindinis tyrimo siūlymas – sureguliuoti nesutarimus naudojant patobulintą kompensacinį išmokų mechanizmą 2014–2020 m. laikotarpiu. Išmokas būtina skirti dėl ūkininkavimo sąlygų pablogėjimo laikantis griežtų aplinkosauginių reikalavimų, pvz.: gamybos procesų pertvarkymas, kompensacijų diversifikavimas priklausomai nuo ūkio nuostolių bei nuo saugomų paukščių skaičiaus tame areale, išmokų susiejimas su ūkio poreikiais, mokymų ūkininkams organizavimas ir pan
Rural areas in the EU are highly varied in terms of their spatial, environmental, social and functional features. Their specificity is associated mainly with the agricultural production profile in the area. In recent years, programs aimed at limiting the adverse effect of agricultural production (especially using intensive methods) on the natural environment have become increasingly important. Agri-environmental programs encourage farmers to take preventive or corrective actions in regard to the condition of the natural environment. The aim of this study was to evaluate agrienvironmental programs and their influence on the development of German farms in the Rheiderland (Ostfriesland region, Lower Saxony, Germany). This paper presents the principles in the German system of organisation of agri-environmental programs in the years 2007–2013 and planned for the years 2014–2020
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/818/842
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.