Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87055
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Daukilas, Sigitas;Kasperiūnienė, Judita
Title: Technologijomis grįsto ugdymo turinio ypatumai švietimo ir verslo organizacijose
Other Title: Technology-based curriculum features of education and business organizations
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr.3 (2014)
Extent: p. 471-484
Date: 2014
Keywords: Technologijomis grįstas mokymas;Technologijomis grįstas ugdymo turinys;Epistemologija;Suaugusiųjų mokymas;Andragogika;Pedagogika;Sąveika;Technology- based learning;Technology -based curriculum;Epistemology;Adult education;Andragogy
Abstract: Švietimo ir verslo organizacijose integruojant technologijomis grįsto mokymosi priemones, svarbu yra identifikuoti tuos pažinimo (epistemologinės) struktūros skirtumus, kurie yra sąlygoti skirtingo amžiaus besimokančių asmenų interaktyvaus ir kokybiško pažinimo aplinkybių. Pastarosioms identifikuoti buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti švietimo ir verslo organizacijose technologijomis grįsto ugdymo turinio, kuris įgyvendinamas pedagoginės ir andragoginės sąveikos metu, ypatumus. Tyrimai byloja, kad švietimo ir verslo organizacijose besimokančių asmenų interaktyvaus ir kokybiško technologijomis grįsto pažinimo skirtumus lemia skirtingos pažinimo formos. Švietimo organizacijose interaktyvų technologijomis grįstą ugdymo turinį užtikrina jo įasmeninimo veiksniai bei pažinimo organizavimas kognityvinės, emocinės, jutiminės ir praktinės pažinimo formų lygmeniu. Verslo organizacijose vyrauja kognityvinė pažinimo forma, kurios metu suaugusieji dažniausiai renkasi refleksyviojo – patirtinio mokymosi elementus. Suaugusiųjų technologijomis grįstas ugdymo turinys gali būti neįasmenintas. Tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projektas – VP-1.3.1-ŠMM-07-K-03-045)
Integrating technology-based learning tools into business and educational institutions, it is important to identify epistemological differences that are preconditioned by the circumstances of interactive and high-quality cognition. The research was carried out aiming to reveal the aspects between the pedagogical and andragogical interaction applying technology-based learning tools in business and educational institutions. Studies have shown that in business organizations and educational institutions differences in curriculum cognition are due to the interactive, high-quality, technology- based forms of studies. Personalization elements and enhancement of cognitive knowledge warrant an interactive technology-based curriculum in educational institutions at cognitive, emotional, sensual and practical perception levels. Business organizations give priority to cognitive form of perception that is often realized by adults applying the elements of reflective and experiential learning. Technology-based curriculum for adult education can be impersonalized
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/840/864
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/840/864
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.