Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87050
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Eimanavičiūtė, Loreta;Kustienė, Aurelija
Title: Audito rizikos vertinimo problematika: teoriniai ir praktiniai aspektai
Other Title: Audit risk assessment problem: theoretical and practical aspects
Is part of: Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2014, Nr. 1 (41)
Extent: p. 31-37
Date: 2014
Keywords: Auditas;Audito rizika;Vertinimas;Modelis;Model;Audit;Audit risk;Assessment
Abstract: Straipsnyje tiriamos audito rizikos vertinimo problemos. Atlikus mokslinės literaturos analizę nustatyta, kad audito rizikai vertinti gali būti naudojami tokie modeliai: 1) klasikinis, 2) praplestasis; 3) paremtas rizika; 4) pagrjstas veikla (ABREMA); 5) Beatie, Fearnely ir Brandt; 6) patobulintasis. Visi šie modeliai padeda suvokti audito rizikos komponentus ir yra naudingi audito planavimo etape, tačiau jų komponentų vertinimas yra subjektyvus ir daugelis modelių neapima visų rizikos rūšių, kurios gali turėti įtakos audito apimčiai ir audito rezultatams. Dauguma audito rizikos vertinimo modelių grindžiami klasikinio modelio principais. Atestuoti Lietuvos auditoriai daugiausia naudoja klasikinį audito rizikos vertinimo modelį. Tačiau jį taikant lieka neįvertintos tokios svarbios rizikos rūšys kaip auditoriaus nepriklausomumo rizika, reikšmingo iškraipymo rizika, atsirandanti klaidos ar apgaulės, ir audituojamos įmonės verslo rizika. Todėl reikia sukurti tokį audito rizikos vertinimo modelį, kuris apimtų visų svarbių rizikos rūšių vertinimą ir būtų tinkamas naudoti audito praktikoje
The article analyzes the audit risk assessment problems. Analysis of the scientific literature found that audit risk assessment can be used in such models as: 1) classical, 2 ) expanded, 3) risk-based , 4) activity-based (ABREMA), 5) Beat, Fearnely, Brandt, and 6 ) improved. All of these models help clarify the components of audit risk and is useful for the planning phase of the audit, although the components of the assessment are subjective and many models do not cover all the risks that may affect the scope of the audit and the audit results. Most of the audit risk assessment models are based on the principles of the classical model. The most widely used by auditors in Lithuania is the classic audit risk assessment model. However, its application remains unappreciated for such an important risk to the independence of the auditor's risk of material misstatement arising from fraud or errors, and the audited company's business risk. It is therefore necessary to create an audit risk assessment model, which would include all the relevant risk assessments and is suitable for use in audit practice
Internet: 
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.