Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87020
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Drejeris, Rolandas
Title: Žemės ūkio pastatų funkcionavimo darnos daugiakriterinis vertinimas
Other Title: Multi-criteria assessment of agricultural buildings sustainability behavior
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 2 (2014)
Extent: p. 264-274
Date: 2014
Keywords: Darna;Daugiakriterinis vertinimas;Modelis;Ekspertinis metodas;Sustainability;Multi-criteria assessment;Model;Expert metod
Abstract: Pastato funkcionavimo darna yra svarbi jo savybė, turinti įtakos ne tik projektavimo, statybos, valdymo sąnaudų dydžio, bet ir jo pasirinkimo bei saugumo įgyvendinimo bei darbo sąlygų vertinimo sprendimams. Mokslinėje ir specialiojoje literatūroje pateikiami darnos vertinimo modeliai dažniausiai remiasi darnos vertinimu pagal kelis atskirus kriterijus, kurie nesujungia visų pastato funkcionavimo darnos aspektų. Nėra vieno apibendrinamojo rodiklio, kuriuo būtų aprėpiamos visos pastato darnos ypatybės, atitinkančios žemės ūkio pastato funkcionavimo specifiką, ir kuris leistų kompleksiškai įvertinti darną. Darbo tikslas – pateikti metodiką žemės ūkio pastato funkcionavimo darnai įvertinti. Straipsnyje argumentuojama ir pateikiama pastato funkcionavimo darnos vertinimo metodika remiasi daugiakriteriniu „Copras“ vertinimo metodu, kuriam taikyti parinkti bei pagrįsti 76 kriterijai, suskirstyti į 12 grupių
Sustainability of agricutural building's behavior is important characteristic which influence not only expenditure of its design, building and management, but also the choice of housing, working safety, and ease of implementation of these decisions. Models of sustainability assessment suggested in scientific and special literature are based by only several different criteria, so in that way sustainability connot be measured overall. There is no single summarizing indicator which would cover all the aspects of the building's sustainability behavior. The aim of this article is to present methodology for assessment of the agricultural building's sustainability behavior. Presented methodology is based on “Copras” method of multi – criteria evaluation which is build on selected and justified 76 criteria, and they are grouped in 12 parts. It also includes innovative recommendations for the experts‘ assessment for using mentioned criteria
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/819/843
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.