Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87019
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gargasas, Audrius;Juodis, Deividas
Title: Gerosios praktikos siekimo metodo taikymo žemės ūkio organizacijose galimybės
Other Title: Possibilities of best practices method application in agricultural organizations
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr.3 (2014)
Extent: p. 495-506
Date: 2014
Keywords: Gerosios praktikos siekimas;Žemės ūkio bendrovė;Benchmarking`as;Best practices approach;Agricultural enterprise;Benchmarking
Abstract: Žemės ūkio organizacijoms (bendrovėms, ūkininkų ūkiams) aktualu didinti veiklos efektyvumą mažiausiomis sąnaudomis. Tam jos gali panaudoti „Benchmarking“, arba gerosios praktikos (GP) siekimo, metodą – tai vienos verslo organizacijos palyginimas su kita, kuri savo veikloje vadovaujasi geriausiais sprendimais, diegia naujausias technologijas, tobulina verslo procesus ir produktų kokybę, vykdo veiklą mažiausiomis sąnaudomis, didina verslo produktyvumą, skatina kūrybingumą, inovacijas ir konkurencingumą rinkose bei patenkina vartotojų poreikius kaip ir verslo efektyvumo lygį. Tyrimo tikslas – išanalizavus teorinius GP siekimo metodo aspektus, pateikti jo pritaikymo žemės ūkio organizacijose galimybes. Tyrimo metodika – Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas, grupavimas ir sisteminimas. Straipsnyje pasiūlyta GP siekimo metodo pritaikymo žemės ūkio organizacijose metodika, susidedanti iš keturių fazių ir dešimties etapų
Agricultural organizations (companies, farms) trying to increase operational efficiency with the lowest cost. To achieve this, their can use the "benchmarking" or best practice (BP) approach – this is a comparison of one business organization versus the other, which should be guided by the best solutions, the latest technology, improved business processes and product quality, operate at the lowest cost, increase business productivity, encourage creativity, innovation and meets the consumers demands as well as higher business performance levels. The aim of the article is to analyse theoretical aspects of the BP achieving methods and to present possibilities and features of its application to agricultural organizations. Research methodology – analysis of Lithuanian and foreign scientific literature its generalization, grouping and structuring. In the article is proposed the methodology of BP method application in agricultural organizations; the methodology consists of four phases of the ten stages
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/842/866
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/842/866
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.