Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87018
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga;Astromskienė, Adelė
Title: Lietuvos kaimo gyventojų verslumo potencialas
Other Title: Potential of entrepreneurship amongst Lithuanian countryside population
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 2 (2014)
Extent: p. 394-406
Date: 2014
Keywords: Kaimo gyventojai;Verslumas;Verslumo potencialas;Ugdymas;Countryside population;Education;Entrepreneurship;Potential of entrepreneurship
Abstract: Verslumas mokslinėje literatūroje nagrinėjamas kaip tiesioginis verslinės veiklos rezultatyvumo veiksnys, kuris padeda siekti ekonominių, komercinių reaultatų.Verslumo ugdymo teorinių modelių gausa atskleidžia verslumo raiškos daugialypiškumą ir daugiapakopiškumą. Straipsnio tikslas – išanalizavus teorinį ir metodologinį požiūrį į perspektyvias verslumo ugdymo kryptis, pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti gyventojų verslumą ir užimtumą kaimo vietovėse. Tyrimo duomenims apdoroti taikyti analizės, sintezės ir palyginimo tyrimo metodai. Straipsnyje yra apibrėžti verslumo kriterijai, reikšmingi verslo kaimo vietovėse kūrimui, įvardinti veiksniai ir priemonės, aktualūs kaimo gyventojų verslumui ir jo realizavimui; atlikta verslumo lygio didinimo, taip pat verslo kūrimo ir vystymo kaimo vietovėse skatinimo, priemonių įgyvendinimo analizė; įvardintos perspektyvios verslumo ugdymo ir jo realizavimo kryptys, pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti kaimo gyventojų verslumą ir paskatinti jų ketinimus kurti nuosavą verslą
In scientific literature entrepreneurship is defined as a direct factor of effectives of business activities which aids in achieving economic and commercial results. The abundance of theoretical models of entrepreneurship education reveals the multi-level and multi-stage nature of entrepreneurship expression. Aim of the study is to analyze theoretical and methodical attitude towards tendencies of entrepreneurship education and provide recommendations of improving the entrepreneurship and employment of countryside population. This study contains criteria of entrepreneurship which are important for business development in countryside regions. It also has factors and tools defined that are significant for entrepreneurship of countryside population and its realization. An analysis of improvement of entrepreneurship level, development and promotion of business in countryside regions as well as the realization of means was performed. Tendencies of viable entrepreneurship development and realization were defined. Recommendations in improving the entrepreneurship of countryside population and stimulating their desire to found personal business were given
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/832/856
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.