Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87014
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tamulienė, Vilma;Mažrimė, Akvilė
Title: Ekologiškų produktų vartojimo kultūrai Lietuvoje darantys įtaką veiksniai
Other Title: Factors affecting consumption culture for organic products in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr.3 (2014)
Extent: p. 663-671
Date: 2014
Keywords: Ekologiški produktai;Vartojimo elgsena;Vartojimo kultūra;Organic agricultural product;Consumption;Culture;Consumers
Abstract: Ekologiškų maisto produktų vartojimas sudaro mažiau nei 2 proc. visos maisto produktų rinkos Europos Sąjungos šalyse (Europos..., 2012). Lietuviai yra labiau susirūpinę ekologiškais produktais (maisto priedais, esančiais maiste, nitratų ir pesticidų liekanomis daržovėse, antibiotikais ir hormonais maiste) nei kiti Europos Sąjungos šalių gyventojai. Kodėl lietuviai vis dažniau perka ekologiškus produktus? Kokie vartojimo kultūros veiksniai turi įtakos ekologiškų produktų pasirinkimui Lietuvoje. Žinant šiuos veiksnius, būtų galima ir kitose ES šalyse stiprinti ekologiškų produktų vartojimą ir formuoti vartotojų elgseną. Tyrimo tikslas – išanalizavus ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūrą formuojančius veiksnius, aptarti, kurie iš jų svarbiausi Lietuvos rinkoje. Straipsnyje analizuota mokslinė literatūra, skirta ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūrai aptarti, ir atliktas empirinis tyrimas taikant anketinę apklausą. Apibendrinus mokslinę literatūrą pateikiamas sukurtas ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūros teorinis modelis, kuris patikrinamas kiekybiniu anketinės apklausos metodu. Pagal gautus tyrimo pirminių duomenų rezultatus nustatyta, kad ekologiškų produktų vartojimo kultūrai Lietuvoje įtakos turi du veiksniai: vartotojo vertybės ir įpročiai
The organic food consumption creates only 2% of the total food market, although the consumption of these products is slowly growing (European Commission 2011). Consumption of organic products is not only important for the health, but also organic farming using their resources more efficient, what promotes rural development and employment. Organic products consumption has short-term, long-term economic and political benefits. To form consumer culture need some time, to encourage people to choose more organic products, first need to explore factors, which forms the culture of organic products consumption. When the demand is encouraged, supply could be increased as well, that’s why is important for organizations’ to find them factors which affects culture organic food consumption, so they could increase sales of their products. The aim of the research - to analyse factors which forms culture of organic products consumption, to identify which ones are most important in Lithuanian market. In the article summarized the scientific literature, generated theoretical model of organic products consumption culture, and verified by questionnaire survey method. Find results are showed that the organic consumer culture in Lithuania is influenced by two factors: consumer values and attitudes with habits
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/859/883
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.