Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86978
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vanagienė, Vitalija;Krikščiukienė, Birutė
Title: Kaimo turizmo klasteriai: novatoriško smulkaus ir vidutinio verslo nauda, kliūtys
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija, 2014
Extent: p. 168-173
Date: 2014
Keywords: Gairės;Inovatyvumas;Kaimo turizmas;Klasteris;Verslo modelis;Guidance;Innovation;Rural tourism cluster business model
Abstract: Nors kaimo turizmas Lietuvoje pakankamai išvystytas, tačiau atsižvelgiant į tai, jog vartoti tampa vis įnoringesni, verčia ieškoti alternatyvių būdų veiktai įvairinti ir jai gerinti. Šiuolaikiniai kaimo turistai ieško ne tik ramybės, tačiau veiklos lauke, pramogų ir kitų paslaugų. Dažnai viena kaimo turizmo sodyba visų paslaugų pasiūlyti negali, tačiau artimų sodybų veiklos srityse galima rasti klientui pageidaujamų. Tad, siekiant išlaikyti klientų ir jį pritraukti viena iš alternatyvų tampa - inovatyvių verslo modelių paieška, klasterų pavyzdžiu, kaip vienu iš labiausiai pritaikomų praktikoje kaimo turizmo (Štokovic, Gržinic 2008) industrijoje. Šiuo straipsniu keliama problema - kokia klasterio kaip verslo modelio formos nauda kaimo turizmui ir pagrindinės integracijos kliūtys? Jai spręsti užsibrėžtas tikslas - pateikti klasterių kaip novatoriško verslo modelio integracijos naudos ir kliūčių modelį. Tikslui pasiekti remiasi mokslinės literatūros analize ir jos sinteze, grafiniu modeliavimu
Although rural tourism in Lithuania sufficiently developed, but due to the fact that consumers are becoming whimsical, forcing the search fc r alternative ways to diversify and improve it . Modern rural tourists looking not only for peace, but for outdoor activities, entertainment, and other services. Often one of the farmstead of services to offer, but can close homesteads activities can be found in the client desired. So in order to keep the customer and to attract one of the alternatives become - innovative business models, search, clustering example, as one of the most adaptable practice rural tourism (Stokovic, Grzinic 2008) industry. This article raises the problem - what cluster to form a business model for rural tourism and the benefits of the integration of the mam obstacles1 It solve the stated aim - to provide innovative business clusters as a model of integration benefits and barriers model Based on objective analysis of scientific literature and synthesis of graphical modeling
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86978
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.