Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86977
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Panitauskaitė, Enrika;Abraitienė, Jolita;Marozas, Vitas
Title: Sumedėjusios augalijos kaita Vištytgirio botaninio-zoologinio draustinio miško aikštėse
Other Title: Changes of the woody vegetation in forest clearings of Vištytgiris botanical-zoological reserve
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 32-35
Date: 2014
Keywords: Savaiminis miško atsikūrimas;Dirvožemio pH;Augalijos kaita;Self-regeneration;Soil pH;Vegetation change
Abstract: Svarbus miško ekosistemos vystymosi veiksnys yra miško geba atsikurti. Natūralus miško išretėjimo intensyvumas priklauso nuo medžių rūšies ir aplinkos sąlygų. Savaiminis medžių išretėjimas ir medžių diferenciacija yra ne tik natūrali miško bendrijos formavimosi ir vystymosi proceso dalis, bet ir svarbi evoliucijos proceso grandis: medyne išlieka atspariausi, geriausiai esamoms sąlygoms prisitaikę individai (Ozolinčius R., 2008). Tyrimas atliktas 2013 m. augalų vegetacijos sezono metu būdingame plačialapių miškų medyne. Tyrimo metu buvo registruojama mažose aikštelėse sumedėjusi augalija ir žolinės augalijos projekcinis padengimas. Nustatytas apšvietimas aikštelėse ir po medžių lajomis taip pat dirvožemio rodikliai (temperatūra, drėgnumas, pH). Iš surinktų duomenų sudaryti sumedėjusios augalijos struktūros, žolinės augalijos projekcinio padengimo, apšvietimo, dirvožemio temperatūros bei drėgnumo ir pH kitimo paveikslai. Siekiant išaiškinti mikroklimatinių sąlygų įtaką savaiminiam miško atsikūrimui išanalizuoti apšvietimo ir dirvožemio rodiklių duomenys. Tyrimo metu nustatyta, kad mažose aikštelėse vyrauja mažesnį šviesos kiekį reikalaujančios medžių rūšys, žolinė augalijos danga priskirta pirmai agresyvumo grupei. Savaiminukų kiekiui ir kokybei didžiausią įtaką turėjo dirvožemio pH
An important factor in the development of forest ecosystem is the ability to regenerate. Natural intensity of self-thinning of a forest depends on the tree species and environmental conditions. Self-thinning and differentiation of trees is not only a natural formation and development process of a forest community, but also an important link in the process of evolution: in the stand remain resistant and the best adapted to the existing conditions individuals (Ozolinčius, 2008). The study was conducted in 2013 during the growing season in a typical broadleaf forest stand. During the study woody vegetation and projection coverage of herbaceous vegetation was registered in small clearings. Light conditions in the plots and under tree canopies, as well as soil parameters (temperature, humidity, pH) were ascertained. Based on the collected data, the view of the structure of woody vegetation, projection coverage of herbaceous vegetation, light conditions, temperature, soil moisture content and pH changes was obtained. In order to clarify the influence of microclimatic conditions on natural forest regeneration, the data on light and soil characteristics were analyzed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86977
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.