Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86974
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vanagienė, Vitalija
Title: Socialaus marketingo komunikacijos priemonės facebook įtaigos naujo maisto prekės ženklo pasirinkimui modelis
Other Title: Social marketing communication tools Facebook mesmerizing new food brand choice model
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija, 2014
Extent: p. 174-180
Date: 2014
Keywords: Socialaus marketingo komunikacija;Facebook;Įtaiga;Maisto produktas;Naujas prekės ženklas;Pasirinkimas;Social marketing communication;Facebook;Influence;Food product;New brand;Choice
Abstract: Teigiama, jog ,,Facebook“, tai viena iš naujausių ir populiariausių socialaus marketingo komunikacijos priemonių. Šiuo metu, daugelis maisto įmonių neįsivaizduoja savo verslo be ,,Facebook“ profilio, kurio turėjimas tapo tarsi neatsilikimo nuo mados ir konkurentų būtinybe. ,,Facebook“ tapo 24 valandas veikiančia socialia marketingo komunikacijos priemone. Verta pažymėti ir tai, jog viešose diskusijose stebimi tiek teigiami, tiek neigiami argumentai dėl ,,Facebook“ panaudojimo marketingo komunikacijoje. Pastebima tai, jog dėl naujo maisto produkto prekės ženklo žinomumo didinimo ,,Facebook“ komunikacijos priemone įtaigos, privalumų ir trūkumų analizės klausimo Lietuvos erdvėje itin mažai diskutuota, tad tai sąlygojo nagrinėjamo klausimo aktualumą mokslinės diskusijos rakursu. Straipsnio uždaviniais pasiektas tikslas, identifikuojant socialaus marketingo komunikacijos priemonės ,,Facebook“ įtaigą naujo maisto prekės ženklo pasirinkimui
It is argued that Facebook is one of the newest and most popular social marketing communication tools. At this point, many food companies have no idea of your business Facebook profile in addiin n u dtr availability of which has become a sort of fashion neatsilikimo from competitors and necessin Fticehaok has become a 24-hour social marketing communication tool. Worth noting is that the public debate followed, both positive and negative arguments for the use of Facebook marketing communications. It is noted that, owing to a new food product brand awareness-raising suggestion Facebook communication tool, benefits and drawbacks of the matter Lithuania space very little discussion, and this led to the question at the debate the relevance of scientific perspectives. The objectives of the goal achieved, identifying social markmfew communication tools Facebook impress iveness new food brand choice
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86974
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

16
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.