Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86969
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Dautartė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas;Stiklienė, Aida
Title: Segetalinės floros tyrimai ekologiškai ir intensyviai ūkininkaujamuose žemės ūkio augalų pasėliuose
Other Title: Investigation of segetalic flora in organic and intensive agricultural crops
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 121-124
Date: 2014
Keywords: Segetalinė flora;Piktžolėtumas;Ekologinis ir intensyvus ūkininkavimas;Segetalic flora;Weediness;Organic and intensive farming
Abstract: Ekologiškai ir intensyviai auginamų žemės ūkio augalų pasėlių segetalinės floros rūšių ir pasėlių poktžolėtumo tyrimai vykdyti Aleksandro Stulginskio universiteto ekologinės gamybos ūkyje ir VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ intensyvios gamybos ūkyje. Ekologiškai auginami žemės ūkio pasėliai buvo ženkliai piktžolėtesni nei auginami intensyviai. Ekologiškai auginamų pasėlių piktžolėtumas buvo 120,12–182,34 vnt m-2 ir 35,22–57,69 g m-2, o intensyvios gamybos atitinkamai 35,41–65,36 vnt m-2 ir 9,52–34,32 g m-2. Herbicidų naudojimas intensyvios gamybos ūkyje neišsprendė pasėlių piktžolėtumo problemos, jų įtakoje tik sumažėjo žemės ūkio augalų piktžolėtumas. Intensyviai auginamuose žemės ūkio augalų pasėliuose nustatyta žymiai mažiau segetalinės floros rūšių nei ūkininkaujant ekologiškai. Intensyviai ūkininkaujant rasta 18–28 segetalinės floros rūšys, o ekologinės gamybos ūkyje 39–48 rūšys. Ekologiškuose pasėliuose rasta žymiai daugiau daugiamečių plintančių sėklomis ir plintančių sėklomis ir vegetatyviai segetalinės floros rūšių. Ekologinės gamybos ūkyje jų rasta 6 ir 10–11 rūšių, o ūkininkaujant intensyviai tik 3–4 ir 4–7 rūšys
Research of segetalic flora and crops weediness in organically and intensively cultivated agricultural crops was carried out in Aleksandras Stulginskis University Organic farm and PB “ASU Training farm” intensive farm. Organically grown agricultural crops were much weedier, than grown intensively. Organically grown crop weediness was from 120.12 to 182.34 units m-2 and from 35.22 to 57.69 g m-2, and in the intensive grown crop respectively from 35.41 to 65.36 units m-2 and from 9.52 to 34 32 g m-2. Herbicides in intensive grown crop didn’t solve the problem; they only decreased the influence of weed. There in intensive grown crop was significantly weeds species, compared with organic crop. Number of weeds species, found in intensive grown crop was from 18 to 28, as well as in organic – from 39 to 48. There in organic crop fields was found much more of perennial, spreading seeds and reproducting vegetatively species of segetalic flora. Number of weeds species in organic crop was 6 and 10-11 species and in intensive farming only 3-4 and 4-7 species
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86969
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.