Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86962
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Ulozevičiūtė, Inga;Kučinskas, Vytautas
Title: Katilo efektyvumo ir kenksmingų medžiagų emisijų įvertinimas deginant energetinius augalus
Other Title: Evaluation of Boiler Efficiency and Harmful Emissions while Energy Plant Burning
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1
Extent: p. 52-55
Date: 2014
Keywords: Energetiniai augalai;Deginimas;Katilo efektyvumas;Kenksmingos emisijos;Energy plants;Burning;Boiler efficiency;Harmful emissions
Abstract: Straipsnyje pateikti augalinės biomasės paruošimo ir jos naudojimo kaip ekologiško vietinio kuro eksperimentinių tyrimų rezultatai. Analitinėje dalyje apžvelgti užsienyje ir Lietuvoje auginamų energetinių augalų paruošimo biokurui ir deginimo tyrimų rezultatai, įvertintas poveikis aplinkai deginant šiuos augalus. Ištirtas ir paskaičiuotas nedidelės galios katilo efektyvumas bei nustatytos ir įvertintos žalingų medžiagų – anglies monoksido CO, azoto monoksido NO ir azoto oksidų NOx, sieros dioksido SO2 emisijos į aplinką deginant susmulkintus trumpos rotacijos energetinius augalus – tuopas, gluosnius ir hibridines drebulės. Bandymai atlikti laboratorijoje naudojant nedidelės galios (10 kW) katilą, kuris yra skirtas deginti medienai, medienos briketams bei kitokiam kietajam biokurui. Nustatytas katilo efektyvumas siekė 52,3-57,8 , o kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką buvo mažiausios deginant tuopas ir hibridines drebules, didesnis teršalų kiekis buvo nustatytas deginant gluosnius
This paper presents the experimental research results of plant biomass preparation and its usage as a local eco-friendly fuel. The analytical review of experimental research results in Lithuania and abroad of energy plants preparation for burning and burning is given, assessed the environmental impact while the combustion of these plants. There were analyzed and calculated the low power boiler efficiency and harmful emissions – carbon monoxide CO, nitrogen oxide NO and nitrogen oxides NOx, sulfur dioxide SO2 emissions into the environment by burning the chopped short rotation energy plants, such as black poplar, willows and aspen hybrid. The experiments were carried out in the laboratory using a low power (10 kW) boiler, which is designed to burn wood, wood briquettes and other solid fuels. Determined the boiler efficiency was 52.3 to 57.8  and the emission of harmful substances into the environment was lower when aspen hybrid and black poplar were used, and the higher amount of pollutants were determined when willows were burned
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86962
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.