Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86959
Type of publication: Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Adomаitiепė, Reda;Vilkevičiūtė, Jolanta
Title: Intelektinės nuosavybės apsauga mokslo ir studijų institucijose
Other Title: Intellectual Property Protection in Science and Higher Education Institutions
Is part of: Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : VI respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2014, [Nr.] 1(7)
Extent: p. 5-11
Date: 2014
Keywords: Intelektinė nuosavybė;Intelеltinės nuosavybės apsauga;Autorius;Išradėjas;Mokslininkas;Patеntаs;Intеllесtual property;Intеllесtual proреrty protection;Author;Invеntoт;Sсiеnfist;Patеnt
Abstract: Мoksliniamе straipsnyjе autorės nagrinėja intеlеktinės nuosаvybės apsaugą mokslo ir studijų instituсijose. Darbe yra analizuojami atskirų mokslininkų darbai, intеlеktinės nuosаvybės teisinis rеglamentavimas. Svаrbu pažymėti, kad intеleltinės nuosavybės apsauga yra teгitorinio pobūdžio teisė, kurią nulemia pasirašytos tаrptautinės sutartys, susitarimai bеi ratifikuotos tarptаutinės konvenсijos. Intelektinė nuosavybė šiandien įvardijama kaip „esminis visuomenės ir valstybės gerovės šaltinis, didžiųjų pasaulio korporaсijų ir smulkaus vеrslo pagrindаs“ [27]. Pramoninės nuosavybės teisinė apsauga akademinėje bendruomenėje aktuali dviem aspektais: 1) mokslininkui kaip kūrėjui, išradėjui, siekiančiam pripažinimo ne tik organizaciniu, bet ir nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu; 2) mokslo bendruomеnеi, siekiančiai prisidėti prie mokslo plėtros ir visuomenės gerovės kūrimo. Mokslinio straipsnio tikslas - atsklеisti intеlеktinės nuosаvybės apsaugos reglamentavimą, autorių ir išradėjų teises, aptаrti teisių реrdavimo teisinius pagrindus bеi mokslinės veiklos rezultatų apsaugos formas
Intellectual property protection in these days is important from the scientific and practical point of view. Intellectual property is proteeted by law, for example, patents, copyright law and trademarks, which enable people to earn recognition or financial benefit from what they invent or create. Intellectual property is comprehended as covering three categories, in particular: industrial property, copyright and commercial (industrial) and professional secrets. Intellectual property rights are proteeted by a number of conventions, that were initiated by two major world organizations: World Intellectual Property Organization (WIPO) and World Trade Organization (WTO), international agreements and national laws. In the scientific artiele the authors analyse protection of intellectual property in science and higher education institutions. The main purpose of this artiele is to reveal the regulation of intellectual property and its protection, to discuss authors and inventors' rights, to discuss the transfer of their rights and legal basis of the protection of research produetion
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86959
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.