Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86950
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Mikelaitytė, Neringa;Vasiliauskas, Gediminas
Title: Mokymo auditorijų akustinės aplinkos tyrimas
Other Title: Investigation of acoustic environment in auditoriums
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1
Extent: p. 34-37
Date: 2014
Keywords: Auditorija;Triukšmo lygis;Spektras;Akustinė aplinka;Auditorium;Noise level;Noise sprectrum;NC rating;SIL
Abstract: Daugeliu atvejų auditorijų akustinę aplinką lemia šių patalpų foninis ekvivalentinis triukšmo lygis (LA,eq,T), tačiau dažniausiai pasigendama vertinimo pagal spektro charakterį, kuris turi įtakos kalbos suprantamumui. Straipsnyje nagrinėjama keletas pagrindinių patalpų vertinimo rodiklių, tokių kaip ekvivalentinis triukšmo lygis, foninio triukšmo spektro vertinimas pagal neutralaus spektro NC kreives bei pagal kalbos interferencijos rodiklį SIL. Tyrimų objektu pasirinktos skirtingų geometrinių formų auditorijos (tūris atitinkamai nuo 127 iki 673 m3), kuriose atlikti triukšmo lygių matavimai. Tyrimo rezultatai rodo, jog šių patalpų akustinė aplinka pagal Lietuvos Respublikoje priimtą praktiką (LA,eq,T ir LAF,max rodiklius) vertintina kaip pakankama. Foninio triukšmo spektro požiūriu vertinant pagal NC kreives dalis auditorijų yra priskiriamos nepalankioms, t. y. akustinė aplinka nėra vertinama kaip mokymosi procesui palanki (20≤NC≤35). Nustatytos kalbos interferencijos rodiklio SIL vertės (SIL>30) rodo nepakankamą kalbos lygį atstumuose, didesniuose kaip 4 m nuo klausytojo, esant normaliam kalbos lygiui (Lp,A=65 dBA)
Article reviews acoustical environment of high school auditoriums where learning process is performed. Generally, acoustic environment in auditoriums is determined by the level of background noise which is described by equivalent sound pressure level (LA,eq,T). There are very few researches of noise spectra assessment which can have crucial effect on intelligibility. Article reviews the assessment of equivalent sound pressure level and sound spectra in reference to NC curves and speech interference level SIL. Research objects were auditoriums of various sizes (volume from 127 to 673 m3) where noise level measurements were carried out. Research results show that acoustic environment of these auditoriums is attributed as “favorable” according to assessment practice in Lithuania by using LA,eq,T and LAF,max indexes respectively. Background noise assessment in reference with measured noise spectra and its comparison with NC curves, auditoriums were attributed as unfavorable, i. e. acoustic environment is poor ( 20≤NC≤35). Calculated values of speech interference level (SIL>30) show that background noise level could have negative influence on intelligibility at distances, greater than 4 meters from listener
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86950
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.