Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86948
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Mieldažys, Algimantas
Title: Darbuotojų saugos, sveikatos ir gerovės užtikrinimas įgyvendinant socialinės atsakomybės standartus
Other Title: Warranty of employer’s safety, health and wellbeing in implement of Social responsibility standards
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1
Extent: p. 48-51
Date: 2014
Keywords: Socialinė atsakomybė;Sertifikavimas;Maisto sauga;Traumos;Darbuotojų atstovavimas;Social accountability;Certification;Food safety;Injuries;Employee representative
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo įmonių, kuriose įdiegta socialinės atsakomybės vadybos sistemos. Akivaizdu, kad šiuo metu didesnį dėmesį reikia skirti žmogaus saugai gyvenamojoje, socialinėje, visuomeninėje ir kitose aplinkose. Išanalizavus oficialią statistiką nustatyta, kad socialinėje aplinkoje traumų, mirčių ir neįgalumo atvejų nustatoma nuo 2 iki 10 kartų daugiau negu profesinėje aplinkoje. Pagal mokslines prognozes 2020 metais darbuotojų profesinės aplinkos rizikos veiksnių įtaka turės tendenciją sumažėti iki 7 proc. Nustatyta, kad socialinio dialogo srityje šakos kolektyvinių sutarčių nuostatomis naudojasi 14 proc. žemės ūkio įmonių ir 9 proc. ekonominės šakos profesinių sąjungų paslaugomis. Apie 21 proc. žemės ūkio įmonių dirbančiųjų interesai neatstovaujami visiškai. Sertifikavimo įstaigos Lietuvoje jau sertifikavo 1532 Kokybės vadybos, 904 Aplinkos apsaugos vadybos ir 547 Saugos ir sveikatos vadybos sistemas. Iš 220 kitų sertifikuotų vadybos sistemų, 61 proc. įmonių yra sertifikuotos Socialinės atsakomybės, tame tarpe 36 proc. - Maisto saugos srityse
Recently in Lithuania increased enterprises that have implementation of social responsibility management systems. It is clear that at present more attention should be paid to the safety of the human habitat, social, public and other environments. An analysis of official statistics showed that the social environment injuries, deaths and disability cases are found between 2 and 10 times more than in occupational environment. According to scientific predictions in 2020 more employees occupational environmental risk factors influence will tend to fall to 7 percent. It was found that the social dialogue, collective branch contracts provisions used by 14 percent in agricultural enterprises and 9 percent economic branch of the trade union services. In about 21 percent agricultural enterprises completely unrepresented employee’s interests. The certification enterprises have certified 1532 Quality management, 904 Environmental management and 547 Safety and health management systems. Other 220 certified management systems, is certified 61 percent for Social responsibility and about 36 percent from it for Food safety systems in Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86948
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.