Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86944
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Mieldažys, Algimantas;Mieldažys, Ramūnas
Title: Dirbančių žemės ūkyje saugos ir sveikatos būklės tyrimas
Other Title: Investigation of workers safety and health condition in agriculture
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1
Extent: p. 38-41
Date: 2014
Keywords: Darbuotojų sauga ir sveikata;Nelaimingi atsitikimai darbe;Profesinės ligos;Žemės ūkis;Occupational safety and health;Accidents;Occupational illness;Agriculture
Abstract: Dirbančių žemės ūkio įmonėse saugos ir sveikatos būklė negerėja. Ūkininkai labi retai draudžiasi nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimu. Profesinės rizikos vertinimas daugelyje ūkių vykdomas tik formaliai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2012 m. ekonomiškai aktyvūs žemės ūkyje buvo apie 58 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Pagal Valstybinės darbo inspekcijos duomenis samdomi darbuotojai žemės ūkyje sudaro tik 2,49 proc. Straipsnyje aptarti užimtųjų asmenų Lietuvos žemės ūkyje darbo sąlygų, nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų statistiniai rodikliai, analogiški rodikliai palyginti su Lenkijos žemės ūkiu
Safety and health conditions of people working in agricultural enterprises are not getting better. Farmers rarely insure voluntary social insurance; practically there is no insurance because of accidents and occupational illness. Occupational risk assessment of a number of farms is carried out formally. According to Statistics Lithuania data about 58 percentages of all employable age residents were working in agriculture in 2012. According to State Labour Inspectorate data only 2,49 percentages of employed workers works in agriculture. In article there are discussed working people employment, work conditions, accidents and occupational illness statistical rates; analogical rates compared in Poland agriculture
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86944
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.